Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Styrker økonomien i sykehusene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Med regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett 2021 er sykehusbudsjettene styrket med om lag 7,3 milliarder kroner i 2021.

- Vi skal ta Norge trygt ut av koronakrisen. Vi skal sikre godt smittevern og god behandling i helsetjenesten. Regjeringens styrking av sykehusbudsjettene i 2021 gir kortere ventetid, mer aktivitet og dekker kostnader knyttet til pandemien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen om lag 800 millioner kroner til sykehusene som skal dekke økte refusjonsutgifter for laboratorieanalyser etter koronaviruset. Dette skal også dekke oppfølgingen av Stortingets vedtak fra behandling av bioteknologiloven og tiltak innen barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Sykehusene kompenseres for lavere aktivitetsbaserte inntekter

Regjeringen foreslår også å kompensere sykehusene med 1,5 milliarder kroner for bortfall av aktivitetsbaserte inntekter i ordningen med innsatsstyrt finansiering i første halvår 2021.

- Den tredje smittebølgen har ført til flere sykehusinnleggelser, høyere beredskapsnivå i flere sykehus og lavere elektiv aktivitet. Lavere aktivitet i sykehusene gir lavere aktivitetsbaserte inntekter. Samtidig har ikke sykehusene hatt lavere kostnader. Vi kompenserer derfor sykehusene for bortfall av inntekter, sier Bent Høie.

Smittebølgen har særlig ført til lavere aktivitet i Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst får derfor relativt sett høyest kompensasjon.