Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Økt tilskudd til Redningsselskapet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår et engangstilskudd på 3 millioner kroner til Redningsselskapet.

Trolig vil mange også i år komme til å oppholde seg i Norge i fritiden og på ferie som følge av pandemien. Oppdragsmengden vil ventelig øke sammenlignet med et normalår, ifølge Redningsselskapet.

Økt antall oppdrag vil føre til merutgifter for Redningsselskapet som vil være utfordrende å finansiere.

– Regjeringen foreslår derfor at Redningsselskapet bevilges et engangstilskudd på 3 millioner kroner for å opprettholde den viktige beredskapen gjennom sommeren 2021, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Regjeringen styrket også i 2020 Redningsselskapet med et tilskudd på 3 millioner kroner på tilsvarende grunnlag, samt et tilskudd på 15 millioner kroner for å styrke beredskapen i nord gjennom å sette inn en redningsskøyte i Vardø.