Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2021:

Forslag til midlertidig tilskuddsordning for skogplanting våren 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

For å sikre planting av skogplanter denne vårsesongen og for å kompensere for næringens økte kostnader, sender Landbruks- og matdepartementet forslag til en midlertidig tilskuddsordning på begrenset høring. Forslaget er bygd på tilsvarende ordning som i 2020. Høringsfristen er 21. mai 2021.

– Stengte grenser og mangel på utenlandsk arbeidskraft gjør det vanskelig å få gjennomført plantearbeidet i skogen like effektivt som vanlig, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad. – Derfor er jeg glad for å kunne legge fram en tilskuddsordning i revidert budsjett som kan bidra til at så mange skogplanter som mulig blir satt ut i skogen og ikke må kastes, sier Bollestad.

Landbruks- og matdepartementet har fått opplyst at det er produsert totalt 35 millioner skogplanter for utplanting våren 2021. Planter som ikke blir satt i jorda innen forsommeren må kastes. Arbeidskraftsituasjonen så langt i 2021 fremstår som mer utfordrende enn på samme tid i fjor. Hoveddelen av vårplantingen må derfor utføres uten tilgang på utenlandske profesjonelle plantører. Dette innebærer økte kostnader i forbindelse med utplanting.

Som det går fram av Regjeringen Solbergs forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021, og med forbehold om Stortingets vedtak, blir inntil 40 millioner kroner omdisponert over Landbruks- og matdepartementets budsjett til et midlertidig plantetilskudd. Midlene omdisponeres fra kapittel 1149, post 71 Tilskott til verdiskapingstiltak i skogbruket og fra kapittel 1149, post 73 Tilskott til skog-, klima- og energitiltak. Med bakgrunn i antall skogplanter som er produsert og som forventes omsøkt for tilskudd, er tilskuddssatsen foreslått til 1,20 kroner per plante som settes ut.