Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Forlenger midlertidig reduksjon i lav merverdiavgiftssats

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige reduksjonen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 6 prosent frem til og med 30. september 2021.

– Flere virksomheter innenfor reiselivet og persontransporten har vært hardt rammet av pandemien. Disse virksomhetene vil kunne få et ekstra løft av redusert merverdiavgiftssats når samfunnet gradvis åpner opp igjen, og de slipper en satsendring midt i høysesongen sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Den lave merverdiavgiftssatsen er midlertidig redusert fra 12 til 6 prosent i perioden fra 1. april 2020 til og med 30. juni 2021. Satsen omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

Den lave satsen vil igjen være 12 prosent fra 1. oktober 2021. I takt med at smitteverntiltakene gradvis lettes i tiden fremover, vil også de økonomiske tiltakene tilpasses den nye situasjonen. Det tilsier at den midlertidige satsreduksjonen fases ut.