Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen bevilger 1 milliard til lokale virksomheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

For å sikre arbeidsplasser, få folk ut i jobb, og bidra til å ta Norge ut av krisen foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på 1 milliard kroner til den kommunale kompensasjonsordningen. Ordningen skal hjelpe lokale virksomheter som er hardt rammet av pandemien.

– Virksomheter innenfor viktige bransjer som reiseliv og servering står fortsatt i en krevende situasjon som følge av strenge og langvarige smitteverntiltak. Denne ordningen treffer det lokale næringslivet godt, fordi det kan tilpasses ulike lokale behov. I tillegg er det en viktig ventil for virksomheter som helt eller delvis har falt utenfor andre nasjonale kompensasjonsordninger, sier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister.

Totalt 2,75 milliarder kroner til kommunene

Regjeringspartiene ble i februar enige med Fremskrittspartiet om å bevilge 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale bedrifter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Kommunene mottok 1 milliard kroner 25.februar, og nye 750 millioner kroner 12. april.

– Kommunene våre har jobbet raskt og godt med å få pengene ut til de virksomhetene som trenger det mest. Gjenåpningen av landet er i gang og aktiviteten i næringslivet øker. Samtidig er situasjonen fortsatt krevende for næringslivet i mange kommuner. Frem til Stortinget har vedtatt forslaget vil vi vurdere situasjonen i ulike deler av landet slik at vi får en treffsikker fordeling av midlene, sier Helleland.

Regjeringen tar sikte på å fordele 500 millioner kroner til kommunene før sommeren. De resterende 500 millioner kronene fordeles etter sommeren dersom det fortsatt er behov som følge av lokale eller regionale smitteverntiltak.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00