Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Vil forlenge flere av støtteordningene for næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen vil forlenge støtteordningene for næringslivet. I tillegg skal insentivene i ordningene forbedres slik at aktiviteten tar seg raskere opp ved gjenåpningen av samfunnet.

– Usikkerheten er fortsatt stor, og de små og store jobbskapere våre trenger forutsigbarhet. Derfor foreslår vi å forlenge kompensasjonsordningen i ytterligere fire måneder, ut oktober 2021. Men når vi ser målstreken må vi skape insentiver for aktivitet og ikke passivitet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Kompensasjonsordningen har vært en av bærebjelkene i regjeringens støtteordninger. Ordningen gir bedrifter tilskudd når pandemien og smitteverntiltak begrenser mulighetene til å drive næringsaktivitet. Ordningen gir bedriftene støtte til faste uunngåelige kostnader. I det som trolig er den siste fasen av krisen, antas behovet for statlig støtte til næringslivet å bli gradvis mindre.

De fleste bedriftene som er rammet av pandemien, vil kunne øke aktiviteten når smitteverntiltakene trappes ned og stadig flere er vaksinert. Samtidig vil fortsatt noen næringer være preget av gjenstående smitteverntiltak. Det kan også komme nye, lokale smitteutbrudd.

Vil bedre insentivene

Regjeringen vil bedre insentivene i kompensasjonsordningen slik at økonomien raskere henter seg inn igjen. I RNB foreslår regjeringen å målrette ordningen mot de bedriftene som har størst omsetningsfall.

– I det som vi håper vil være den siste fasen i pandemien, vil en nedtrappet versjon gi sterkere insentiver til å øke den økonomiske aktiviteten, sier Nybø.

Regjeringen ber samtidig om fullmakt fra Stortinget til å avvikle kompensasjonsordningen etter én tomånedersperiode dersom behovet for ordningen er mindre enn antatt.

Forlenger karantenekompensasjonsordningen

I Revidert nasjonalbudsjett 2021 (RNB) foreslår regjeringen også å forlenge kompensasjonsordningen for innreisekarantene med én tilskuddsperiode – til 30. juni 2021.

Ordningen som åpnet for søknader 10. mai, gir bedrifter tilskudd til dekke kostnader knyttet innreisekarantene. Tilskuddet er på 1 000 kroner per arbeids- eller oppdragstaker per døgn i innreisekarantene – begrenset oppad av foretakets merkostnader.

Forlenger støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer

Det er fremdeles usikkert når man kan åpne for de store arrangementene igjen. Regjeringen har derfor foreslått å forlenge støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer.

Ordningen er per nå forlenget til 30. juni, men regjeringen foreslår en ytterligerligere forlengelse ut oktober 2021.

Ordningen gir en støtte på 60 prosent av faktisk underskudd til arrangementer som var planlagt for 200 personer eller mer i perioden. Målet med ordningen er å stimulere til at store publikumsåpne arrangementer kan gjennomføres når smitteverntiltakene tillater det.

Forlengelser og endringer i ordningene forutsetter godkjennelse fra ESA.