Historisk arkiv

Regjeringen foreslår tilleggskompensasjon for ressurskrevende tjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I 2021 blir det fordelt 55 millioner kroner i skjønnsmidler til mindre kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Regjeringen foreslår at kommunene får et tilsvarende beløp i 2022, men at dette fordeles etter faste kriterier. − Dette gjør det tryggere og mer forutsigbart for små kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

I statsbudsjettet for 2021 er det satt av 55 millioner kroner til kommuner med under 3200 innbyggere og spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Pengene fordeles etter at den ordinære utbetalingen i toppfinansieringsordningen har funnet sted i juli. I 2022 foreslår regjeringen å i stedet fordele denne summen som tilleggskompensasjon etter faste kriterier.

− Toppfinansieringsordningen er en god ordning for kommunene. Med denne tilleggskompensasjonen legger vi bedre til rette for at også mindre kommuner med høye utgifter skal kunne yte gode tjenester til innbyggere med store behov, sier Astrup.

Tilleggskompensasjonen gis til kommuner med:

  • Færre enn 3200 innbyggere
  • Spesielt høye egenandeler per innbygger til ressurskrevende tjenester
  • Lavere skatteinntekter enn 120 prosent av landsgjennomsnittet de siste tre årene

Egenandelene er netto lønnsutgifter som kommunene rapporterer i den ordinære toppfinansieringsordningen, men som ikke blir dekket av toppfinansieringstilskuddet. Kommuner med høye egenandeler får dekket 80 prosent over en terskelverdi.

Tilleggskompensasjonen kommer i tillegg til den ordinære toppfinansieringsordningen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00