Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen anskaffer nye 4G-mobiltelefoner for høygradert kommunikasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Det er svært viktig at mobil evne til å kommunisere høygradert opprettholdes. Regjeringen vil derfor erstatte de eksisterende 2G/3G-mobiltelefonene med ny 4G-versjon.

– Regjeringen foreslår å bevilge 12,8 millioner kroner til nye 4G-mobiltelefoner for høygradert kommunikasjon. Det er nødvendig å erstatte eksisterende 2G/3G mobiltelefoner for høygradert tale med ny 4G versjon, slik at evne til høygradert kommunikasjon opprettholdes når 2G/3G nettene fases ut, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Telefonene vil bli disponert i sentrale deler av forvaltningen og noen virksomheter i totalforsvaret.