Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Næringslivet skal få bedre tilgang på risikokapital

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 350 millioner kroner til Innovasjon Norge slik at flere bedrifter kan få innovasjonslån og lånegarantier.

– Tilstrekkelig tilgang på risikokapital er viktig for at næringslivet skal fortsette arbeidet med innovasjon og omstilling. Lån og garantier fra Innovasjon Norge utløser kapital fra private banker og kan motvirke langsiktige negative effekter av koronasituasjonen. Regjeringen vil derfor gi Innovasjon Norge mulighet til å utnytte tilsagnsrammene sine fullt ut gjennom økt tapsavsetning, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Innovasjonslån kan brukes til investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling og utvikling. Garantier tilbys små og mellomstore bedrifter som sikkerhet for driftskreditt eller investeringslån i ordinære banker.

God dokumentert effekt

– Innovasjonslån og garantier fra Innovasjon Norge er virkemidler med lang historikk og god dokumentert effekt. Økt satsing på disse ordningene i tiden vi nå står i vil gi et bedre grunnlag for å utvikle et bærekraftig og omstillingsdyktig næringsliv på lang sikt, sier Nybø.

Innovasjon Norge har i 2021 en ramme for landsdekkende innovasjonslån på 2 milliarder kroner. Dette er 600 millioner kroner mer enn i ordinært budsjett 2020. Rammen for lånegarantier er 160 millioner kroner.