Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Nytt investeringsfond lokalisert i Nord-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

For å bedre kapitaltilgangen og framveksten av gode forvaltermiljøer i nord foreslår regjeringen midler til et nytt fond med statlig og privat kapital.

– Regjeringen vil bidra til at nordnorsk næringsliv kan ytterligere realisere sitt potensial for bærekraftig verdiskaping i årene framover. Lokalt eierskap og forvaltermiljøer som kjenner forholdene i nord er viktig for videre vekst, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

- Dette skal være et fond som er eksperter på å finne de gode prosjektene i Nord-Norge. De siste årene har det gått bra i oppdrettsnæringen og fiskeriene, derfor håper vi at det er mulig å få private investorer for å gi fart til fondet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Fondet skal ha en minimumsstørrelse på 400 millioner kroner, og det foreslås at staten går inn med inntil 50 prosent av kapitalen. Staten skal gå inn med kapital i fondet samtidig og på like vilkår som de private medinvestorene.

Det foreslås at Investinor får oppdraget med å lyse ut forvaltningen av fondet og forvalte den statlige delen av eierskapet i fondet. Forvalteren skal selv velge hvor i Nord-Norge fondet skal lokaliseres. Næringsministeren planlegger et innspillsmøte med relevante aktører, blant annet for å få innspill til hvilke kriterier som skal vektlegges når fondets forvalter skal velges samt innretning og mandat på fondet.  

– Vi har stor tro på at det finnes kompetanse og kapital i nord som kan dra nytte av tiltaket. Når de statlige midlene har utløst privat kapital på samme nivå, vil regjeringen vurdere å øke statens bidrag til fondet med ytterligere 200 millioner kroner, sier Nybø. 

Fondet skal investere i bedrifter og prosjekter som er lokalisert i Nord-Norge. Dette vil bidra til at midlene kommer hele landsdelen til gode, utover området der forvalteren er lokalisert.