Svarbrev til Stortinget om økonomiske tiltak (Prop. 94 LS (2020-2021))

Finansdepartementet svarer på spørsmål fra Stortinget om Prop. 94 LS (2020–2021). Både spørsmål og svar legges ut på denne siden.

Prop. 94 LS (2020–2021) - Endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Resultater: