Statsbudsjettet 2019

8. oktober 2018 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2019.

Bunke med dokumenter

Budsjettdokumenter og pressemeldinger

Alle dokumenter og pressemeldinger utgitt i forbindelse med Statsbudsjettet 2019.

Mennesker

Statsbudsjettet fra A til Å

Alfabetisk oversikt over utvalgte tema i Statsbudsjettet 2019.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementets svar på spørsmål fra Stortinget om Statsbudsjettet 2019.

Aktuelt

Illustrasjon for statsbudsjettet 2019

Et budsjett for flere i jobb, et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge

08.10.2018: – Det går godt i norsk økonomi. Bedriftene investerer mer og stadig flere kommer i jobb, over hele landet. Vi bruker de gode tidene til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

134 millionar kroner til momskompensasjon til frivillige organisasjonar

08.10.2018: Regjeringa foreslår å auke tilskotet til momskompensasjonsordninga med 134 millionar kroner. Dermed kjem ordninga opp i godt over 1,5 milliardar kroner.

Dokumenter

Meld. St. 1 (2018–2019)

Nasjonalbudsjettet 2019

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 1 S Gul bok (2018–2019)

Statsbudsjettet 2019

Samlet framstilling av regjeringens forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Prop. 1 LS (2018–2019)

Skatter, avgifter og toll

Samlet framstilling av regjeringens forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet.

Flere dokumenter