Revidert nasjonalbudsjett 2019

14. mai 2019 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Bunke med dokumenter

Budsjettdokumentene

Alle dokumenter og pressemeldinger utgitt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2019.

Mennesker

Statsbudsjettet fra A til Å

Alfabetisk oversikt over utvalgte tema i RNB 2019.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementets svar på spørsmål fra Stortinget om RNB 2019.

Aktuelt

Nett-tv

Illustrasjon for revidert nasjonalbudsjett 2019

Den gode utviklingen i norsk økonomi fortsetter

Det går godt i norsk økonomi. Flere kommer i jobb, og veksten er høy. Investeringsviljen i fastlandsbedriftene har ikke vært sterkere på ti år. Den positive utviklingen ser ut til å fortsette fremover. I revidert budsjett 2019 viderefører regjeringen en økonomisk politikk som legger til rette for fortsatt omstilling, nyskaping og vekst i norsk økonomi.

Bilde av barn som rekker opp hånden

Regjeringen oppretter 100 studieplasser, satser på videreutdanning og rekruttering av flere lærere

Flere studieplasser, mer penger til lærerrekruttering og en styrking av videreutdanningstilbudet er regjeringens satsinger innen høyere utdanning og forskning i det reviderte nasjonalbudsjettet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Dokumenter

Meld. St. 2 (2018–2019)

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 114 S (2018–2019)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019

Regjeringens forslag til bevilgningsendringer i statsbudsjettet.

Prop. 115 LS (2018–2019)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Regjeringa sitt framlegg til endringar i skatte- og avgiftsreglane.

Flere dokumenter