Revidert nasjonalbudsjett 2019

14. mai 2019 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Bunke med dokumenter

Budsjettdokumentene

Alle dokumenter og pressemeldinger utgitt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2019.

Mennesker

Statsbudsjettet fra A til Å

Alfabetisk oversikt over utvalgte tema i RNB 2019.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementets svar på spørsmål fra Stortinget om RNB 2019.

Dokumenter

Meld. St. 2 (2018–2019)

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og Regjeringen Solbergs syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 114 S (2018–2019)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019

Regjeringen Solbergs forslag til bevilgningsendringer i statsbudsjettet.

Prop. 115 LS (2018–2019)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Regjeringa Solberg sitt framlegg til endringar i skatte- og avgiftsreglane.

Flere dokumenter