Revidert nasjonalbudsjett 2019

Revidert nasjonalbudsjett 2019: Dokumenter og pressemeldinger

14. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Budsjettdokumenter:

 

Departementenes budsjetter og pressemeldinger:

Pressemeldinger

Barne- og familiedepartementets pressetelefon: 97 77 36 34

Pressemeldinger

Forsvarsdepartementets pressetelefon: 23 09 60 11

Pressemelding:

Landbruks- og matdeparementets pressetelefon: 414 38 011 

Pressemeldingar frå Nærings- og fiskeridepartementet:

Nærings- og fiskeridepartementet sin pressetelefon: 902 51 303

Pressemelding

Olje- og energidepartementets pressetelefon: 415 73 500

Pressemeldinger

Utenriksdepartementets pressetelefon: 23 95 00 02