Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2019

13 millioner til fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å rebevilge 13,3 millioner kroner til gjennomføring av forprosjekt i forbindelse med etablering av ny fagskole for brann- og redningspersonell.

– Den nye fagskolen for brann og redning i Tjeldsund kommune er et viktig løft for brannberedskapen i hele landet. Med denne bevilgningen vil vi sørge for en ferdigstilling av forprosjektet og videre fremdrift, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Det er behov for ny infrastruktur ved Norges brannskole før ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell kan starte opp. I januar 2019 fikk Statsbygg i oppdrag å starte arbeidet med å gjennomføre et forprosjekt for bygging av ny infrastruktur.

Midlene som regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett vil sikre ferdigstilling av forprosjektet i 2019, og fortsatt arbeid med å etablere ny fagskole.