Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Regjeringen vil styrke arbeidet med pakkeforløp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår at det bevilges fem millioner kroner for å etablere fire nye pakkeforløp. Tre av dem er for sykdommer der kvinner er overrepresentert, og et for ADHD.

- Regjeringen følger opp regjeringspartienes seks punkter for bedre kvinnehelse. Vi foreslår derfor å innføre tre pakkeforløp for sykdommer der kvinner er overrepresentert, sier helseminister Bent Høie. 

De tre sykdommene som regjeringen foreslår at det skal utarbeides pakkeforløp for er muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse.

Namsos-modellen for ADHD

- Utredningene for ADHD tar i dag for lang tid. Noen opplever å vente flere år på et svar. Vi vet at belastningen for familiene kan være store og at risikoen for tilleggsproblematikk øker med tiden når barnet ikke får hjelp, sier Høie.

Det foreslåtte pakkeforløpet for ADHD vil ta utgangspunkt i den såkalte Namsos-modellen, som bygger på erfaringer fra Namsos BUP. Det innebærer at et profesjonelt ADHD-team gjennomfører en full utredning i løpet av en uke. Teamet består av klinikere med ulik fagbakgrunn, som alle bidrar inn i utredningen med sine unike blikk. Modellen gir mange fordeler: Raskere svar og eventuell behandling, forutsigbarhet for barnet og familien, mindre reising frem og tilbake til konsultasjoner med mer.

Pakkeforløp skal sikre helhetlig, kunnskapsbaserte og standardiserte pasientforløp. Det bidrar til at pasientene får rett behandling til rett tid.