Historisk arkiv

Økt destruksjon av sterke klimagasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 oppdaterer Regjeringen anslaget for bevilgningen til refusjonsordningen for avgift på hydrofluorkarbon (HFK) og perfluorkarbon (PFK). Som følge av oppdaterte anslag foreslås bevilgningen økt med 22,5 mill. kroner, til 100 mill. kroner totalt. I statsbudsjettet for 2019 ble det opprinnelig bevilget 77,5 mill. kroner.

HFK- gassene er sterke klimagasser som brukes i kuldeanlegg, luftkondisjonering og varmepumper. I 2003 ble det innført avgift på bruk av HFK og PFK og i 2004 ble det innført refusjonsordning. Ordningen innebærer at avgiften tilbakebetales ved innlevering av HFK/PFK til godkjent mottak for destruksjon. Formålet med ordningen er å samle inn og destruere så mye gass som mulig, slik at denne ikke slippes ut i atmosfæren.

Regjeringen har de senere årene økt avgiften betraktelig. Dette bidrar trolig til økningen i refusjon.

- Det er veldig gledelig at mer HFK samles inn og ødelegges. Dette viser at avgiftspolitikken fungerer, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).