Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Pressemeldinger

Redusert alkoholavgift for sider og lignende fra små bryggeri

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår redusert alkoholavgift for sider og lignende alkoholvarer fra små bryggeri. – Ut i fra hensynet til lik behandling er det rimelig at også lignende drikke som øl omfattes av den reduserte avgiften, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

For øl produsert av små bryggerier er det i dag redusert alkoholavgift. Dette gjelder øl over 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol.

– Forslaget vil stimulere til økt mangfold og brygging av sider og lignende alkoholvarer lokalt, sier finansminister Siv Jensen.

Avgiftsregelverket for små bryggerier var på høring høsten 2017. I høringen tok blant annet Vin- og brennevinsleverandørenes forening (VBF) og Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD) til orde for at dagens regler innebærer ulik avgiftsmessig behandling av like typer alkoholvarer.

Regjeringen foreslår nå at ordningen også gjelder for sider og lignende innenfor det samme alkoholintervallet. Endringen trer i kraft fra 1. juli 2019.

Les mer i Prop. 115 LS. (2018–2019) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga