Prop. 115 LS (2018–2019)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget