Prop. 115 LS (2018–2019)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga
Førebels utgåve

Følg proposisjonen på Stortinget