Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Fem millioner kroner til D/S Hestmanden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til D/S Hestmanden i 2019, slik at veteranskipet kan settes i operativ stand til markeringen av frigjøringsjubileet i 2020.

Regjeringen foreslår midler til D/S Hestmanden for å få utført nødvendig vedlikehold og sertifisering, slik at skipet skal kunne seile i 2020.

Hestmanden er et museum over krigsseilernes viktige innsats i to verdenskriger. Skipet, som ble bygd i 1911, er en levende fortelling om de mange som kjempet for at Norge skulle bli et fritt land.

I 2020 er det 75 år siden slutten på andre verdenskrig. D/S Hestmanden vil spille en viktig rolle i markeringen. Målet er at Hestmanden i 2020 skal besøke flere havner langs kysten for å formidle krigsseilernes historier. Museumsskipet forvaltes og formidles av Vest-Agder-museet.

Hestmanden er et krevende museum og kulturminne å drifte og formidle. Både skip og mannskap må ha gyldige sertifikater som i hovedsak følger de samme kriteriene som for moderne skip. Dette er kostnadskrevende.

Skipet har vært og er et nasjonalt prosjekt vedtatt av Stortinget. Staten har bevilget betydelige midler til å sette skipet i stand som et seilende krigsminne med formidling om bord.