Historisk arkiv

Går mot rekordlavt antall ROBEK-kommuner i 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ved utgangen av 2019 vil det trolig kun være ti kommuner igjen i ROBEK, mot 47 kommuner i registeret ved utgangen av 2016. Det har aldri vært så få kommuner i ROBEK siden registeret ble opprettet i 2001.

Det har vært en stor nedgang i antall kommuner med økonomisk ubalanse de siste årene. Registeret teller nå 16 kommuner, men foreløpige regnskapstall for 2018 og tilbakemeldinger fra fylkesmennene tyder på at vi kan komme helt ned i ti kommuner i løpet av 2019.

– På vegne av innbyggerne i ROBEK-kommunene er det gledelig at vi nå får færre kommuner i registeret enn vi noen gang har hatt. Regjeringen har bidratt med gode økonomiske rammer, og kommunene har forvaltet økonomien sin på en sunn og god måte. En stabil kommuneøkonomi er helt avgjørende for å gi innbyggerne gode tjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Én av årsakene til den store reduksjonen i antall kommuner i ROBEK er den sterke inntektsveksten i kommunene de siste årene, men mange kommuner har også lagt ned en betydelig egeninnsats for å få økonomien på rett kjøl.

− Mange kommuner har jobbet godt. Gjennom gode omstillinger har de klart å få kontroll på økonomien. Det er gledelig å se at så mange kommuner har fått balanse i økonomien, sier Mæland.

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) ble opprettet i 2001. På det meste var det registrert 118 kommuner i registeret i 2004. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00