Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Styrker ordningen med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år med 15 millioner kroner i 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

For at flere personer skal kunne få tildelt aktivitetshjelpemidler og muligheten til å delta i fysisk aktivitet, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år med 15 millioner kroner.

– Jeg er glad for å fortelle at regjeringen har satt av 15 nye millioner, for at flere med funksjonsnedsettelse skal få muligheten til å leve aktive, gode liv, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Utgiftene til aktivitetshjelpemidler har vært økende siden ordningen ble innført fra 1. juli 2014. Ordningen har blitt bedre kjent, som har resultert i økt etterspørsel etter aktivitetshjelpemidler. I 2018 ble det innført stans i innvilgelsene av aktivitetshjelpemidler fra 24. august, som følge av at bevilgningen var brukt opp.

Ordningen vil bli evaluert. Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er involvert i evalueringen, som de også var med arbeidet forut for innføringen av ordningen fra 1. juli 2014.