Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Regjeringen foreslår 20 millioner til forprosjekt for helhetlig samhandling og felles kommunal journal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Staten og KS går nå sammen om første skritt i å realisere en løsning for helhetlig samhandling og digital pasientjournal i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det vil sikre en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 20 millioner kroner ekstra til et forprosjekt og kvalitetssikring.

- Kommunene, KS og staten er enige om behovet for en felles digital journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi starter nå arbeidet med et felles system som vil ta oss et stort skritt nærmere målet om "Én innbygger – én journal", sier helseminister Bent Høie.

- Kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og enklere samhandling med andre aktører i helse- og omsorgssektoren. Særlig ser vi dette på områder der et stort antall aktører har behov for å ha oppdatert informasjon, slik som legemidler og planer for videre pasientbehandling. En felles løsning vil øke pasientsikkerheten, gi bedre behandlingskvalitet og en mer effektiv arbeids- og informasjonsflyt, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Forprosjektet skal utrede hvem som skal ha ansvar for å anskaffe, etablere, innføre, drifte og forvalte løsningene, opplegg for finansiering og hvordan kostnadene skal fordeles. Prosjektet skal ledes av Direktoratet for e-helse i tett samarbeid med kommunesektoren, de regionale helseforetakene og andre sentrale aktører.  

Prosjektet omfatter ikke kommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag. De er tilknyttet Helseplattformen, som er et felles journalprosjekt for hele helsetjenesten i Midt-Norge.