Historisk arkiv

Regjeringen oppretter 100 studieplasser, satser på videreutdanning og rekruttering av flere lærere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Flere studieplasser, mer penger til lærerrekruttering og en styrking av videreutdanningstilbudet er regjeringens satsinger innen høyere utdanning og forskning i det reviderte nasjonalbudsjettet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– De siste årene har antallet studenter i høyere utdanning økt jevnt. Samtidig har søkertallene økt enda mer i samme periode. Selv om søkertallene stabiliserte seg i 2019, er det fortsatt behov for flere studieplasser, mener Nybø.

Totalt er det satt av nesten 26 millioner kroner til de nye studieplassene. De 100 nye studieplassene vurderes blant annet rettet inn mot desentraliserte studietilbud, og enkelte fagretninger.

– Vi har et arbeidsliv hvor behovet for faglig påfyll øker. Derfor er det viktig at  universiteter og høyskoler også kan tilby studietilbud som passer spesielt godt for personer som er i jobb og har familie, sier Nybø.

Sammen med de 207 studieplassene som kom i ordinært budsjett, har regjeringen tildelt midler til over 300 nye studieplasser i 2019. Siden 2014 innebærer regjeringens satsing på studieplasser at opptakskapasiteten nå er over 4 600 plasser høyere.

10 millioner kroner til rekruttering av lærere

Regjeringen foreslår også å bruke 10 millioner kroner på lærerrekruttering. Tiltakene skal rette seg spesielt inn mot å få flere til å søke grunnskolelærerutdanningen for de yngste skolebarna og øke rekrutteringen av menn og personer med  innvandrerbakgrunn.

– Selv om søkningen til grunnskolelærerutdanning har økt med over 10 prosent fra 2013 til i år, så må vi fortsatt satse på rekruttering. Vi trenger flere kvalifiserte lærere som kan bidra til mer og bedre læring i skolen. En viktig årsak til det økte behovet er regjeringens innføring av en lærernorm, som skal gi flere lærere i skolen, sier Nybø.

De 10 millioner kronene kan fordeles til lokale og nasjonale tiltak. Universiteter og høyskoler kjenner lokale forhold, og har sammen med skole- og barnehageeier, ansvar for å rekruttere studenter, av begge kjønn, i samsvar med behovet i sin region.

Bare hver fjerde lærer i grunnskolen er en mann og vi sliter også med å få personer med innvandrerbakgrunn til å velge læreryrket. Derfor kommer vi til å satse på rekrutteringstiltak for disse gruppene, sier Nybø.

Styrker videreutdanningstilbudet

I tillegg forslår regjeringen å styrke videreutdanningstilbudet innen digitalisering, IKT-sikkerhet og grønt skifte.

– Regjeringen er i full gang med å gjennomføre kompetansereformen «Lære hele livet». Målet er ingen skal gå ut på dato i arbeidslivet og at flere skal stå i jobb lenger. Derfor bruker vi 10 millioner kroner som skal lyses ut til å tilby og drifte videreutdanningstilbud, særlig innenfor digitalisering, IKT-sikkerhet og områder knyttet til det grønne skiftet, sier Nybø.

Målgruppen for videreutdanningstilbudene er virksomheter og sysselsatte som har behov for mer kompetanse som følge av digitalisering og andre krav til omstilling. Tiltaket er en pilot hvor Dikus kvalitetsprogrammer for første gang brukes ved tildeling av studieplasser. Piloten skal gi et kunnskapsgrunnlag for det pågående arbeidet med dimensjonering og systemet for tildeling av studieplasser. Som en del av kompetansereformen foreslår også regjeringen 20 millioner kroner mer til utvikling av mer fleksible videreutdanningstilbud gjennom Kompetanse Norge.