Revidert nasjonalbudsjett 2019: Dokumenter og pressemeldinger

Revidert nasjonalbudsjett 2019: Tallene bak figurene

Uttrekk av tallene i tabellene som er i budsjettdokumentene.

Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Melding til Stortinget om revidert statsbudsjett.