Statsbudsjettet 2019: Dokumenter og pressemeldinger

8. oktober 2018 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2019.

Budsjettdokumenter:

 

Departementenes budsjetter og pressemeldinger: