Historisk arkiv

Regjeringen styrker forvaltingen av verneområdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen styrker forvaltingen av verneområdene med 16 millioner kroner. Pengene går blant annet til å bekjempe fremmede arter og til fjerning av søppel. Regjeringen setter også av to millioner kroner ekstra til besøkssentre og nasjonale turiststier.

- Regjeringen følger Jeløya-plattformen om at vi vil styrke norsk naturforvaltning og forvalte eksisterende verneområder på en god måte, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Verneområdene er viktige for å ta vare på naturmangfoldet i Norge. Tilstanden er for dårlig i mange verneområder. Dette skyldes flere ting.

Fremmede arter fortrenger opprinnelige arter, områder gror igjen, og noen områder slites ned av menneskelig aktivitet eller forsøples. Dessuten blir sårbart dyreliv forstyrret. .

Pengene skal gå til å fjerne søppel og bedre skjøtsel. Pengene skal også gå til å legge bedre til rette for mer friluftsliv der det er forsvarlig, og føre ferdsel vekk fra sårbare områder. Mer penger til forvaltning vil bidra at verneområdene kan ta mot økt besøk, uten at naturen ødelegges. Bedre informasjon og tilrettelegging i flere områder vil også bidra til å spre turismen mer utover landet.

Regjeringen styrker også ordningen Nasjonale Turiststier med en millioner kroner. Dette går til stier som har veldig mange besøkende, med mange fra utlandet. Det er også satt av en million kroner ekstra for å styrke besøkssentre, med utstillinger og informasjon.

Det settes av seks millioner kroner til å ansette seks nye nasjonalpark- og verneområdeforvaltere. Det skal tilsettes en nasjonalparkforvalter i den nye Lofotodden nasjonalpark. Trollheimen landskapsvernområde, Jostedalsbreen nasjonalpark, landskapsvernområdene Nordkvaløya Rebbenesøy og Lyngsalpan, Nærøyfjorden landskapsvernområde, og landskapsvernområdene Skardsfjella Hyllyngsdalen og Sylan. Dette er alle områder der arbeidspresset er stort.