Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Styrking av politibemanningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen ønsker å ansette flere polititjenestepersoner i 2019. Nærmere 180 nye politiårsverk ansettes neste år.

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner til å ansette nyutdannede politistudenter neste år. Det tilsvarer om lag 180 nye politiårsverk. Bevilgningen vil ha helårsvirkning på inntil 200 millioner kroner i 2020. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 258,9 millioner kroner som følge av helårsvirkningen av de om lag 370 nye politistillingene regjeringen har lagt til rette for i 2018.

– Vårt forslag viser at regjeringen følger opp målsetningen om to polititjenestepersoner per 1 000 innbyggere på nasjonalt plan innen 2020, også i 2019-budsjettet, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Regjeringen har hvert år siden den tiltrådte i 2013 bevilget midler til ansettelse av nyutdannede politistudenter. Politidekningen har økt fra 1,71 i fjerde kvartal 2013 til 1,91 i andre kvartal 2018.

En stor del av de nyutdannede politistudentene blir tilsatt i stillinger som følge av avgang i politi- og lensmannsetaten, for eksempel avgang til pensjon. Satsingen legger til rette for ansettelse av politistudenter utover de som erstatter avgang i etaten, og gjør at flesteparten av de nyutdannede politistudentene fra Politihøgskolen i 2019 vil få jobb i politiet.