Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Stort løft for klima og miljø internasjonalt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen gir et betydelig løft til klima, miljø og hav i utviklingspolitikken i 2019, og øker bistanden med 674 mill. kroner til disse områdene over bistandsbudsjettet.

- Klima og miljø er globale utfordringer som rammer alle men de fattigste aller mest, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. - Derfor vil regjeringen bruke mer av bistanden på klima og miljø i 2019. Det settes av 674 millioner kroner mer til tiltak for klima og miljø over bistandsbudsjettet i 2019 enn i 2018.

Klimaendringer og ekstremvær går mest ut over de fattigste landene. Derfor vil regjeringen øke klimabistanden i 2019. For å begrense jordas oppvarming til 2, eller helst 1,5 grader celsius er vi helt avhengige av å stanse ødeleggelsen av regnskogen. Regjeringen øker derfor klima- og skoginitiativet med 200 millioner kroner. Til sammen settes det av 3,2 milliarder kroner til innsatsen for regnskogen i 2019.

I 2018 satte regjeringen i gang et nytt bistandsprogram mot marin forsøpling. I budsjettet for 2019 foreslår vi å øke innsatsen til 400 millioner kroner, en økning på 250 millioner fra budsjettet i 2018.

- Pengene skal blant annet gå til avfallshåndtering i utviklingsland, slik at avfallet ikke finner veien til havet, sier utviklingsminister Nicolai Astrup.

Det settes av penger til flere klima- og miljøsatsinger på bistandsbudsjettet i 2019. Blant annet er det satt av penger til nye tiltak for å sikre verdens biomangfold, for grønn skipsfart og mot miljøgifter i utviklingsland.

Det gjøres også en særskilt innsats for å styrke forvaltningen av verdensarven på grunn av norsk medlemskap i Unescos verdensarvkomité i perioden 2017-2021.