Historisk arkiv

Økt innsats på Vest-Balkan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Stabiliteten på Vest-Balkan kan ikke tas for gitt. Sommeren og høsten har vist at det fortsatt er behov for internasjonal støtte og oppmerksomhet i denne regionen. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningene til Vest-Balkan med om lag 55 millioner kroner, til i overkant av 374 millioner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge har sammen med en rekke andre land og organisasjoner investert mye for å sikre en positiv og demokratisk utvikling på Vest-Balkan siden de ødeleggende konfliktene på 90-tallet. Den seneste tidens utvikling og ustabilitet i regionen har vist at det fortsatt er behov for støtte og engasjement.

- Regjeringen vil bidra til økonomisk og sosial fremgang og dermed stabilitet gjennom å støtte reformer for å styrke rettsstaten, bekjempe korrupsjon, fremme jobbskaping og øke samarbeid mellom landene. Dette vil skje i nært samarbeid med de seks landene i området, som en kombinasjon av tiltak i hvert av landene og grenseoverskridende, regionale tiltak, sier Eriksen Søreide.

Gjennomføring av de enkelte landenes reformprogrammer er en forutsetning for at de skal lykkes i sine ambisjoner om en videre integrasjon i det europeiske samarbeidet. Regjeringen vil derfor fortsatt koordinere innsatsen med EU og de av medlemslandene som har et aktivt engasjement i området.