Prop. 1 S (2018–2019)

For budsjettåret 2019 under Barne- og likestillingsdepartementet Utgiftskapittel: 800–873, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget