Prop. 1 S (2018–2019)

For budsjettåret 2019 under Samferdselsdepartementet Utgiftskapitler: 1300–1380 Inntektskapitler: 4300–4380, 5577, 5611, 5619, 5622 og 5624

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget