Meld. St. 1 (2018–2019)

Nasjonalbudsjettet 2019

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget