Nasjonalbudsjettet 2019: Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjettet 2019

Uttrekk av tallene i tabellene som er i budsjettdokumentene.  Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Melding til Stortinget om statsbudsjett.