Statsbudsjett

Statsbudsjettet 2023

Regjeringen Støre la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 torsdag 6. oktober kl. 10.00. På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet.

Bunke med dokumenter

Budsjettdokumenter og pressemeldinger

Alle dokumenter og pressemeldinger utgitt i forbindelse med statsbudsjettet 2023.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Svarbrev til Stortinget

Departementene svarer på alle budsjettspørsmål og legger disse ut fortløpende her.

Mennesker

Statsbudsjettet fra A til Å

Alfabetisk oversikt over utvalgte tema i budsjettforslaget fra regjeringen Støre.

Aktuelt

Dokumenter

Meld. St. 1 (2022–2023)

Nasjonalbudsjettet 2023

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Støres syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 1 S Gul bok (2022–2023)

Statsbudsjettet 2023

Samlet framstilling av regjeringen Støres forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Prop. 1 LS (2022–2023)

Skatter, avgifter og toll 2023

Samlet framstilling av regjeringen Støres forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet.

Flere dokumenter