Statsbudsjettet 2023: Skatter og avgifter

Skattesatser

Tabellen viser vedtatte skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2022 og 2023.

Avgiftssatser

Tabellen viser vedtatte satser for merverdiavgift og særavgifter i 2022 og 2023.

Provenyvirkninger av vedtatte skatte- og avgiftsendringer

Tabellen gir en oversikt over provenyvirkningene av vedtatt 2023-budsjett. 

Samlede skatte- og avgiftsendringer

Samlet framstilling av regjeringen Støres forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet finnes i Prop. 1  LS (2022–2023).