Statsbudsjettet 2023: Skatter og avgifter

Skattesatser

Tabellen viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2022 og regjeringen Støres forslag for 2023. 

Avgiftssatser

Tabellen viser gjeldende satser for merverdiavgift og særavgifter i 2022 samt regjeringen Støres forslag til satser for 2023.

Provenyvirkninger av forslaget til skatte- og avgiftsendringer

Tabellen gir en oversikt over provenyvirkningene av regjeringen Støres forslag. Provenyvirkningene av skatte- og avgiftsopplegget beregnes i forhold til referansesystemet for 2023.

Samlede skatte- og avgiftsendringer

Samlet framstilling av regjeringen Støres forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet finnes i Prop. 1  LS (2022–2023).