Avgiftssatser 2023

Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 2,8 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst. Små avvik kan skyldes avrundinger av satsene.

Satser og beløpsgrenser som fremgår av tabellen er vedtatt av Stortinget ved behandlingen av budsjettet for 2023.

Avgiftssatser i 2022 og 2023 

Avgiftskategori

2022-regler

2023-regler

Endring i
pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien

 

 

 

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

15

15

-

Lav sats         

12

12

-

 

 

 

 

Avgift på alkohol

 

 

 

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst.,
kr/vol.pst. per liter   

8,22

8,45

2,8

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. per liter 

4,82

4,95

2,7

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst.,
kr/liter

 

 

 

            0,0–0,7 vol.pst.         

-

-

-

            0,7–2,7 vol.pst.         

3,31

3,40

2,7

            2,7–3,7 vol.pst.         

12,44

12,79

2,8

            3,7–4,7 vol.pst.         

21,55

22,15

2,8

Gjæret alkoholholdig drikk fra 3,7 til og med 4,7 vol.pst. produsert ved små bryggerier.     

varierer

varierer

-

 

 

 

 

Avgift på tobakksvarer

 

 

 

Sigarer, kr/100 gram

295

303

2,7

Sigaretter, kr/100 stk.         

295

303

2,7

Røyketobakk, kr/100 gram 

295

303

2,7

Snus, kr/100 gram   

90

93

3,3

Skrå, kr/100 gram    

120

123

2,5

Sigarettpapir, kr/100 stk.    

4,51

4,64

2,9

E-væske med nikotin, kr/100 ml    

479

492

2,7

Tobakk til oppvarming, kr/100 gram        

295

303

2,7

Andre nikotinvarer, kr/100 gram   

45,21

46,48

2,8

 

 

 

 

Engangsavgift på kjøretøy

 

 

 

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a1

 

 

 

Alle personbiler2

 

 

 

Egenvekt, kr/kg

 

 

 

            første 500 kg

-

0

ny

            resten

-

12,50

ny

Personbiler mv. med forbrenningsmotor

 

 

 

Egenvekt, kr/kg

 

 

 

            første 500 kg

0

0

-

            neste 700 kg 

27,15

27,92

2,8

            neste 200 kg 

67,68

69,57

2,8

            neste 100 kg 

211,49

217,42

2,8

            resten

245,97

252,85

2,8

NOX-utslipp, kr per mg/km 

78,14

80,33

2,8

CO2-utslipp, kr per g/km

 

 

 

            første 82 g/km         

0

0

-

            neste 36 g/km          

1 095,40

1 351,29

23,4

            neste 37 g/km          

1 227,52

1 514,27

23,4

            neste 70 g/km          

2 382,68

2 939,27

23,4

            resten

3 800,83

4 688,70

23,4

fradrag for utslipp under 82 g/km, gjelder ned til
50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under
82 g/km        

831,37

854,65

2,8

fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøre tøy med utslipp under 50 g/km       

978,12

1 005,51

2,8

 Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b

 

 

 

 egenvekt, pst. av personbilavgift  

20

20

-

 NOX-utslipp, pst. av personbilavgift         

75

75

-

CO2-utslipp, kr per g/km

 

 

 

            første 84 g/km         

0

0

-

            neste 30 g/km          

328,62

378,36

15,1

            neste 36 g/km          

368,26

424,00

15,1

            resten

714,80

823,00

15,1

fradrag for utslipp under 84 g/km, gjelder ned til
48 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under
84 g/km        

249,41

256,40

2,8

fradrag for utslipp under 48 g/km, gjelder kun
kjøretøy med utslipp under 48 g/km        

293,44

301,65

2,8

Campingbiler. Avgiftsgruppe c3

 

 

 

            pst. av personbilavgift         

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e

 

 

 

            pst. av verdiavgiftsgrunnlaget        

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f4

 

 

 

Slagvolumavgift, kr/cm3

 

 

 

            første 500 cm3          

0

0

-

            neste 400 cm3          

32,34

33,25

2,8

            resten

75,58

77,70

2,8

CO2-utslipp, kr per g/km

 

 

 

            første 75 g/km         

0

0

-

            neste 60 g/km          

719,65

739,80

2,8

            resten

973,07

1 000,32

2,8

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

 

 

 

Egenvekt, kr/kg

 

 

 

            første 100 kg

15,19

15,62

2,8

            neste 100 kg 

30,38

31,23

2,8

            resten

60,75

62,45

2,8

Motoreffekt, kr/kW

 

 

 

            første 20 kW 

24,40

25,08

2,8

            neste 20 kW  

48,82

50,18

2,8

            resten

97,60

100,33

2,8

Slagvolum, kr/cm3

 

 

 

            første 500 cm         

0

0

2,8

            resten

10,68

10,98

2,8

Minibusser. Avgiftsgruppe j5

 

 

 

            pst. av personbilavgift         

40

40

-

 

 

 

 

Trafikkforsikringsavgift, kr/døgn6

 

 

 

Personbiler, varebiler mv.  

8,15

8,38

2,8

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter    

9,57

9,84

2,8

Motorsykler  

5,93

6,10

2,9

Traktorer, mopeder mv.     

1,38

1,42

2,9

 

 

 

 

Vektårsavgift, kr/år   

varierer

varierer

-

 

 

 

 

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

-

 

 

 

 

Veibruksavgift på drivstoff

 

 

 

Bensin, kr/liter7        

4,95

4,70

-5,1

Mineralolje, kr/liter8

3,52

2,92

-17,0

Bioetanol, kr/liter     

2,02

2,08

3,0

Biodiesel, kr/liter     

3,09

2,91

-5,8

Naturgass, kr/Sm3    

2,76

2,85

3,3

LPG, kr/kg     

5,05

3,72

-26,3

 

 

 

 

Høyprisbidrag, pst. av pris over 70 øre/kWh         

239

23

ny

 

 

 

 

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

 

 

 

Alminnelig sats         

15,41

15,84

2,8

Lavere alminnelig sats i januar–mars       

8,91

9,16

2,8

Redusert sats

0,546

0,546

-

 

 

 

 

Grunnavgift på mineralolje mv., kr/liter

 

 

 

Mineralolje og biodiesel      

1,76

-

-100

Mineralolje og biodiesel i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter  

0,23

-


-100

 

 

 

 

Avgift på smøreolje, kr/liter  

2,38

2,45

2,9

 

 

 

 

CO2-avgift på mineralske produkter

 

 

 

Bensin, kr/liter         

1,78

2,21

24,9

Mineralolje, kr/liter

 

 

 

            generell sats 

2,05

2,53

24,0

            kvotepliktige

-

0,23

ny

            innenriks luftfart      

1,96

2,43

24,6

            innenriks kvotepliktig luftfart         

1,61

1,66

3,1

Naturgass, kr/Sm3

 

 

 

            generell sats 

1,52

1,89

24,3

            kvotepliktige 

0,066

0,066

-

            kjemisk reduksjon mv.        

0

0

-

            veksthusnæringen   

0,15

0,15

-

LPG, kr/kg

 

 

 

            generell sats 

2,30

2,86

24,3

            kvotepliktige 

0

0

-

            kjemisk reduksjon mv.        

0

0

-

            veksthusnæringen   

0,23

0,23

-

 

 

 

 

Avgift på forbrenning av avfall, kr/tonn CO210

 

 

 

Ikke-kvotepliktige utslipp    

192

476

147,9

Kvotepliktige utslipp

192

95

-50,5

 

 

 

 

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter  

766

952

24,3

 

 

 

 

Avgift på SF6, kr/kg SF6

 

 

 

Ren SF6          

-

22 372

ny

SF6 som inngår i produkter 

-

4 332

ny

 

 

 

 

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten

 

 

 

mineralolje, kr/liter  

1,65

2,03

23,0

naturgass, kr/Sm3    

1,65

1,78

7,9

naturgass som slippes ut til luft, kr/Sm3   

10,66

13,67

28,2

 

 

 

 

Svovelavgift, øre/liter

14,20

14,60

2,8

 

 

 

 

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER),
kr/kg  

78,39

80,58

2,8

 

 

 

 

Avgift på utslipp av NOX, kr/kg         

23,79

24,46

2,8

 

 

 

 

Avgift på produksjon av fisk, kr/kg  

0,405

0,90

38,3

 

 

 

 

Avgift på viltlevende marine ressurser, pst. av brutto salgsbeløp fratrukket avgift til fiskesalgslaget          

0,42

0,42

-

 

 

 

 

Avgift på landbasert vindkraft, øre/kWh     

1,00

2,00

100,0

 

 

 

 

Avgift på sukker, kr/kg          

8,60

8,84

2,8

 

 

 

 

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

 

 

 

Grunnavgift, engangsemballasje   

1,29

1,33

3,1

Miljøavgift

 

 

 

            glass og metall         

6,28

6,46

2,9

            plast   

3,80

3,91

2,9

            kartong og papp      

1,55

1,59

2,6

 

 

 

 

Flypassasjeravgift, kr/passasjer

 

 

 

Lav sats         

80

82

2,5

Høy sats        

214

320

49,5

 

 

 

 

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi 

2,5

2,5

-

  1. Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.
  2. For 2023 foreslås det å innføre en ny vektkomponent som skal gjelde både fossile og elektriske biler.
  3. Gruppe c: Campingbiler. Ilegges ikke NOX-komponent.
  4. Gruppe f: Motorsykler. Kjøretøy der CO2-utslipp ikke er registrert, ilegges stykkavgift og avgift på motoreffekt i tillegg til avgift på slagvolum.
  5. Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX- komponent.
  6. Avgiften som den enkelte forsikring utløser, beregnes ut fra de avgiftsatser som gjaldt da forsikringen startet å løpe. For forsikringer som er tegnet eller hadde hovedforfall før 1. mars 2022, gjelder 2021-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall fra 1. mars 2022 til 28. februar 2023, gjelder 2022-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall etter 1. mars 2023, gjelder 2023-satser.
  7. Bensin som har et svovelinnhold under 10 ppm.
  8. Diesel som har et svovelinnhold under 10 ppm.
  9. For 2022 får høyprisbidraget virkning fra og med 28. september 2022 for grunnrenteskattepliktig vannkraft.
  10. Innføring av redusert sats for kvotepliktige utslipp forutsetter endringer i gruppeunntaksforordningen (GBER). Frem til disse endringene er på plass økes begge satsene til 238 kroner per tonn CO2

Kilde: Finansdepartementet.