Avgiftssatser 2021

Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 3,5 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst. Små avvik kan skyldes avrundinger av satsene. Oppdatert etter Stortingets vedtak 15. desember 2020.

Avgiftssatser i 2020 og 2021

Avgiftskategori

2020-regler

Vedtak 2021

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien

 

 

 

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

15

15

-

Lav sats1

12

6

-6 pst.-enheter

 

 

 

 

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

 

 

 

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. per liter

7,84

8,11

3,4

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. per liter

5,11

4,76

-6,8

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

 

 

 

     0,0 – 0,7 vol.pst

-

-

-

     0,7 – 2,7 vol.pst

3,51

3,27

-6,9

     2,7 – 3,7 vol.pst

13,18

12,28

-6,9

     3,7 – 4,7 vol.pst

22,83

21,27

-6,8

Gjæret alkoholholdig drikk fra 3,7 til og med 4,7 vol.pst, produsert ved små bryggerier

varierer

varierer

-

 

 

 

 

Avgift på tobakksvarer

 

 

 

Sigarer, kr/100 gram

268

277

3,4

Sigaretter, kr/100 stk

268

277

3,4

Røyketobakk, kr/100 gram

268

277

3,4

Snus, kr/100 gram

109

85

-22,0

Skrå, kr/100 gram

109

113

3,7

Sigarettpapir, kr/100 stk.

4,10

4,24

3,4

 

 

 

 

Engangsavgift på kjøretøy

 

 

 

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a2

 

 

 

Egenvekt, kr/kg

 

 

 

     første 500

0

0

-

     neste 700 kg

25,90

26,81

3,5

     neste 200 kg

64,55

66,81

3,5

     neste 100 kg

201,72

208,78

3,5

     resten

234,60

242,81

3,5

NOX-utslipp, kr per mg/km

74,53

77,14

3,5

CO2-utslipp, kr per g/km

 

 

 

     første 87 g/km

0

0

-

     neste 31 g/km

773,91

801,00

3,5

     neste 37 g/km

867,25

897,60

3,5

     neste 70 g/km

2 272,56

2 352,10

3,5

     resten

3 625,17

3 752,05

3,5

     fradrag for utslipp under 87 g/km, gjelder ned til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 87 g/km

792,95

820,70

3,5

     fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun -kjøretøy med utslipp under 50 g/km

932,92

965,57

3,5

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b3

 

 

 

     egenvekt, pst. av personbilavgift

20

20

-

     NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

75

75

-

CO2-utslipp, kr per g/km

 

 

-

     første 84 g/km

-

0

-

     neste 30 g/km

-

259,52

-

     neste 36 g/km

-

290,83

-

     resten

-

635,07

-

     fradrag for utslipp under 84 g/km, gjelder ned til 48 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 84 g/km

-

250,85

-

fradrag for utslipp under 48 g/km, gjelder kun -kjøretøy med utslipp under 48 g/km

-

295,14

-

Campingbiler. Avgiftsgruppe c4

 

 

 

     pst. av personbilavgift

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e

 

 

 

     pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f5

 

 

 

Slagvolumavgift, kr/cm3

 

 

 

     første 500 cm3

0

0

-

     neste 400 cm3

30,85

31,93

3,5

     resten

72,09

74,61

3,5

CO2-utslipp, kr per g/km

 

 

 

     første 75 g/km

0

0

-

     neste 60 g/km

686,39

710,41

3,5

     resten

928,10

960,58

3,5

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

 

 

 

Egenvekt, kr/kg

 

 

 

     første 100 kg

14,49

15,00

3,5

     neste 100 kg

28,98

29,99

3,5

     resten

57,94

59,97

3,5

Motoreffekt, kr/kW

 

 

 

     første 20 kW

23,27

24,08

3,5

     neste 20 kW

46,56

48,19

3,5

     resten

93,09

96,35

3,5

Slagvolum, kr/cm3

 

 

 

     første 500 cm3

-

0

-

     resten

-

10,55

-

Minibusser. Avgiftsgruppe j6

 

 

 

     pst. av personbilavgift

40

40

-

 

 

 

 

Trafikkforsikringsavgift7, kr/døgn

 

 

 

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

8,12

8,40

3,4

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

9,47

9,80

3,5

Elbiler

0

5,85

ny

Motorsykler

5,65

5,85

3,5

Traktorer, mopeder mv.

1,31

1,36

3,8

 

 

 

 

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

-

 

 

 

 

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

-

 

 

 

 

Veibruksavgift på drivstoff

 

 

 

Bensin8, kr/liter

4,91

5,01

2,0

Autodiesel9, kr/liter

3,62

3,58

-1,1

Bioetanol10, kr/liter

2,37

2,45

3,4

Biodiesel11, kr/liter

3,62

3,66

1,1

Naturgass, kr/Sm3

1,02

1,82

78,4

LPG, kr/kg

3,48

4,27

22,7

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

 

 

 

Generell sats

16,13

16,69

3,5

Redusert sats

0,505

0,546

8,1

 

 

 

 

Grunnavgift på mineralolje mv., kr/liter

 

 

 

Mineralolje

1,68

1,74

3,6

Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter

0,212

0,23

8,5

 

 

 

 

Avgift på smøreolje

2,27

2,35

3,5

 

 

 

 

CO2-avgift på mineralske produkter

 

 

 

Bensin, kr/liter

1,26

1,37

8,7

Mineralolje, kr/liter

 

 

 

     generell sats

1,45

1,58

9,0

     innenriks kvotepliktig luftfart

1,39

1,51

8,6

     innenriks luftfart

1,39

1,51

8,6

Naturgass, kr/Sm3

 

 

 

     generell sats

1,08

1,17

8,3

     kjemisk reduksjon mv.12

-

0,29

ny

     kvotepliktige

0,061

0,066

8,2

LPG, kr/kg

 

 

 

     generell sats

1,63

1,77

8,6

     kjemisk reduksjon mv.12

-

0,44

ny

 

 

 

 

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten

 

 

 

     mineralolje, kr/liter

1,15

1,27

10,4

     naturgass, kr/Sm3

1,15

1,27

10,4

     naturgass som slippes ut til luft, kr/Sm3

7,93

8,76

10,5

 

 

 

 

Avgift på forbrenning av avfall13, kr/tonn CO2

-

149

ny

 

 

 

 

Svovelavgift, øre/liter

13,55

14,02

3,5

 

 

 

 

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg

74,76

77,38

3,5

 

 

 

 

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter

544

591

8,6

 

 

 

 

Avgift på utslipp av NOx, kr/kg

22,69

23,48

3,5

 

 

 

 

Avgift på produksjon av fisk, kr/kg

-

0,40

ny

 

 

 

 

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg

21,22

-

-100,0

 

 

 

 

Avgift på alkoholfrie drikkevarer, kr/liter

 

 

 

Ferdigvare14

3,51

1,82

-48,1

Konsentrat (sirup)14

21,35

11,05

-48,2

Saft og sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker

1,76

0,91

-48,3

Konsentrat (sirup) basert på frukt, bær eller grønn-saker, uten tilsatt sukker

10,67

5,52

-48,3

 

 

 

 

Avgift på sukker, kr/kg

8,20

8,49

3,5

 

 

 

 

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

 

 

 

Grunnavgift, engangsemballasje

1,23

1,27

3,3

Miljøavgift

 

 

 

     glass og metall

5,99

6,20

3,5

     plast

3,62

3,75

3,6

     kartong og papp

1,48

1,53

3,4

 

 

 

 

Flypassasjeravgift15, kr/passasjer

 

 

 

Lav sats

-

-

-

Høy sats

-

-

-

 

 

 

 

Totalisatoravgift16, pst. av bruttoomsetning

-

-

-

 

 

 

 

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

 1. Den lave merverdiavgiftssatsen er midlertidig redusert fra 12 til 6 pst. i perioden fra 1. april 2020 til og med 30. juni 2021. Fra 1. juli 2021 vil satsen igjen være 12 pst.
 2. Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.
 3. Gruppe b: Varebiler klasse 2. I budsjettet for 2021 legges det opp til overgang til WLTP-verdier som grunnlag for CO2-komponenten. I 2020 benyttes NEDC-verdier. Overgangen innebærer at gjeldende CO2-satser for 2020 ikke er direkte sammenlignbare med forslaget for 2021 og satsene for 2020 er derfor ikke gjengitt i tabellen.
 4. Gruppe c: Campingbiler. For campingbiler foreslås det inntil videre å bruke en egen slagvolumkomponent i stedet for CO2-komponenten. Oppgitt andel på 22 pst. av personbilsatsene refererer til satsene i vektkomponenten for personbiler. Ilegges ikke NOX-komponent.
 5. Gruppe f: Motorsykler. Kjøretøy der CO2-utslipp ikke er registrert, ilegges stykkavgift og avgift på motoreffekt i tillegg til avgift på slagvolum.
 6. Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX- komponent.
 7. Avgiften som den enkelte forsikring utløser, beregnes ut fra de avgiftsatser som gjaldt da forsikringen startet å løpe. For forsikringer som er tegnet eller hadde hovedforfall før 1. mars 2020 gjelder 2019-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall fra 1. mars 2020 til 28. februar 2021 gjelder 2020-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall etter 1. mars 2021 gjelder 2021-satser.
 8. Bensin som har et svovelinnhold under 10 ppm.
 9. Diesel som har et svovelinnhold under 10 ppm.
 10. Bioetanol omsatt utenfor omsetningskravet var frem til 1. juli 2020 unntatt veibruksavgift.
 11. Biodiesel omsatt utenfor omsetningskravet var frem til 1. juli 2020 unntatt veibruksavgift.
 12. Trer i kraft fra det tidspunktet departementet bestemmer, men tidligst 1. juli 2021.
 13. Avgiften trer i kraft fra det tidspunktet departementet bestemmer.
 14. Disse satsene gjelder i perioden 1. januar-30. juni 2021. Avgiften på ferdigvare og konsentrat differensieres etter sukkerinnhold fra 1. juli 2021.
 15. Avgiften er midlertidig opphevet i 2020 og 2021.
 16. Avgiften ble midlertidig avviklet i 2020 og gjeninnføres ikke i 2021.

Kilde: Finansdepartementet