Historisk arkiv

Avgiftssatser 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Vedtatte avgiftssatser for 2014 og 2015. Etter justering med anslått vekst i pris fra 2014 til 2015 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet.

Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Prisveksten anslås til 2,1 prosent.

Avgiftskategori

2014-regler

2015-regler

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien1

     

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

15

15

-

Lav sats

8

8

-

       

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

     

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

6,98

7,13

2,1

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

4,54

4,64

2,2

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

     

 a) 0,0 – 0,7 vol.pst.

-

-

-

 b) 0,7 – 2,7 vol.pst.

3,12

3,19

2,2

 c) 2,7 – 3,7 vol.pst.

11,74

11,99

2,1

 d) 3,7 – 4,7 vol.pst.

20,34

20,77

2,1

       

Avgift på tobakkvarer

     

Sigarer, kr/100 gram

239

244

2,1

Sigaretter, kr/100 stk.

239

244

2,1

Røyketobakk, kr/100 gram

239

244

2,1

Snus, kr/100 gram

97

99

2,1

Skrå, kr/100 gram

97

99

2,1

Sigarettpapir, kr/100 stk.

3,65

3,73

2,2

       

Engangsavgift på kjøretøy

     

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a2

     

Egenvekt, kr/kg

     

 første 1 150 kg

38,30

39,10

2,1

 neste 250 kg

83,50

85,25

2,1

 neste 100 kg

167,01

170,52

2,1

 resten

194,23

198,31

2,1

Motoreffekt, kr/kW

     

 første 70 kW

0

0,00

-

 neste 30 kW

240,00

245,04

2,1

 neste 40 kW

695,00

709,60

2,1

 resten

1 720,00

1 756,12

2,1

NOX-utslipp, kr per mg/km

46,14

47,11

2,1

CO2-utslipp, kr per g/km

     

 første 105 g/km

0

0,00

-

 neste 15 g/km

779,00

795,36

2,1

 neste 40 g/km

785,00

801,49

2,1

 neste 70 g/km

1 830,00

1 868,43

2,1

 resten

2 938,00

2 999,70

2,1

 fradrag for utslipp under 105 g/km, gjelder ned til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 105 g/km

829,00

896,41

8,1

 fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km

984,00

1 054,66

7,2

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b,3

     

 egenvekt, pst. av personbilavgift

22

22

-

 motoreffekt, pst. av personbilavgift

22

22

-

 NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

30

30

-

 CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

30

30

-

Campingbiler. Avgiftsgruppe c,4

     

 pst. av personbilavgift

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e,

     

 pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f,

     

 stykkavgift, kr

11 043

7 895

-28,5

Motoreffekt, kr/kW

     

 første 11 kW

0

0

-

 resten

491,44

250,00

-49,1

Slagvolum, kr/cm3

     

 første 125 cm3

0

0

-

 neste 775 cm3

37,93

32,14

-15,3

 resten

83,17

70,48

-15,3

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

     

Egenvekt, kr/kg

     

 første 100 kg

15,56

13,19

-15,2

 neste 100 kg

31,13

26,38

-15,3

 resten

62,23

52,74

-15,2

Motoreffekt, kr/kW

     

 første 20 kW

41,51

21,19

-49,0

 neste 20 kW

82,99

42,37

-48,9

 resten

165,96

84,72

-49,0

Slagvolum, kr/cm3

     

 første 200 cm3

3,25

2,32

-28,6

 neste 200 cm3

6,49

4,64

-28,5

 resten

12,97

9,27

-28,5

Drosje. Avgiftsgruppe h,5

     

 egenvekt, pst. av personbilavgift

40

40

-

 motoreffekt, pst. av personbilavgift

40

40

-

 NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

100

100

-

 CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

100

100

-

Veteranbiler. Avgiftsgruppe i,

     

 stykkavgift, kr

3 637

0

-100,0

Minibusser. Avgiftsgruppe j,6

     

 pst. av personbilavgift

40

40

-

       

Årsavgift, kr/år

     

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert -partikkelfilter

2 995

3 060

2,2

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

3 490

3 565

2,1

Campingtilhengere

1 120

0

-100,0

Motorsykler

1 835

1 875

2,2

Traktorer, mopeder mv.

425

435

2,4

       

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

2,1

       

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

-33,6

       

Veibruksavgift på drivstoff, kr/liter

     

Bensin7

4,87

4,87

0,0

Autodiesel8

3,82

3,82

0,0

Biodiesel som oppfyller bærekraftskriteriene

1,91

1,91

0,0

       

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

     

Generell sats

12,39

13,65

10,2

Redusert sats

0,45

0,45

-

       

Grunnavgift på mineralolje mv.

     

Mineralolje, kr/liter

1,557

1,590

2,1

Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter

0,126

0,126

-

       

Avgift på smøreolje, kr/liter

1,94

1,98

2,1

       

CO2-avgift

     

Petroleumsvirksomhet, kr/liter eller Sm3

0,98

1,00

2,0

Mineralolje generell sats, kr/liter

0,88

0,90

2,3

Mineralolje ilagt veibruksavgift, kr/liter

0,62

0,63

1,6

Mineralolje til innenriks kvotepliktig luftfart, kr/liter

0,56

1,05

87,5

Mineralolje til annen innenriks luftfart, kr/liter

0,84

1,05

25,0

Mineralolje til treforedlings-, sildemel- og fiskemelindustrien, kr/liter

0,31

0,31

-

Mineralolje til fiske og fangst i nære farvann, kr/liter

0,26

0,27

3,8

Bensin, kr/liter

0,93

0,95

2,2

Naturgass, kr/Sm3

0,66

0,67

1,5

LPG, kr/kg

0,99

1,01

2,0

Redusert sats for naturgass, kr/Sm3

0,05

0,05

-

       

Svovelavgift, kr/liter

0,079

0,081

2,5

       

Avgift på utslipp av NOX, kr/kg

17,33

19,19

10,7

       

Avgift på sluttbehandling av avfall, kr/tonn

     

Avgift på biologisk nedbrytbart avfall som deponeres etter dispensasjon gitt fra forurensningsmyndighetene

488

0

-100,0

Avgift på deponering av annet avfall

294

0

-100,0

       

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg

66,65

68,05

2,1

       

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter

330

354

7,3

       

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg

18,91

19,31

2,1

       

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

     

Ferdigvare, kr/liter

3,12

3,19

2,2

Konsentrat (sirup), kr/liter

19,03

19,43

2,1

       

Sukkeravgift, kr/kg

7,32

7,47

2,0

       

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

     

Grunnavgift, engangsemballasje

1,10

1,12

1,8

Miljøavgift

     

 a) Glass og metall

5,34

5,45

2,1

 b) Plast

3,22

3,29

2,2

 c) Kartong og papp

1,32

1,35

2,3

       

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

1) Endring i merverdiavgift er oppgitt i prosentenheter.
2) Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.
3) Gruppe b: Varebiler klasse 2. Endring oppgitt i prosentenheter. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe b, og nest høyeste trinn er på 25 pst. av avgiften for personbiler.
4) Gruppe c: Campingbiler. Endring oppgitt i prosentenheter. Ilegges ikke NOX-komponent.
5) Gruppe h: Drosje og transport av funksjonshemmede. Endring oppgitt i prosentenheter. De to høyeste trinnene i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe h.
6) Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Endring oppgitt i prosentenheter. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX- komponent.
7) Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
8) Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere. Satsen gjelder også biodiesel som ikke oppfyller bærekraftskriteriene.

Kilde: Finansdepartementet.

 

Oppdatert: 19. desember 2014