Avgiftssatser 2022

Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 1,3 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst. Små avvik kan skyldes avrundinger av satsene.

Satser og beløpsgrenser som fremgår av tabellen er vedtatt av Stortinget ved behandlingen av budsjettet for 2022.

Avgiftssatser i 2021 og 2022

Avgiftskategori

2021-regler

Vedtak 2022

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien

 

 

 

Generell sats 

25

25

-

Redusert sats 

15

15

-

Lav sats1        

12

12

-

 

 

 

 

Avgift på alkohol

 

 

 

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. per liter    

8,11

8,22

1,4

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med
22 vol.pst., kr/vol.pst. per liter        

4,76

4,82

1,3

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

 

 

 

     0,0–0,7 vol.pst.         

-

-

-

     0,7–2,7 vol.pst.         

3,27

3,31

1,2

     2,7–3,7 vol.pst.         

12,28

12,44

1,3

     3,7–4,7 vol.pst.         

21,27

21,55

1,3

Gjæret alkoholholdig drikk fra 3,7 til og med 4,7 vol.pst. produsert ved små bryggerier.      

varierer

varierer

-

 

 

 

 

Avgift på tobakksvarer

 

 

 

Sigarer, kr/100 gram 

277

295

6,5

Sigaretter, kr/100 stk.          

277

295

6,5

Røyketobakk, kr/100 gram  

277

295

6,5

Snus, kr/100 gram     

85

90

5,9

Skrå, kr/100 gram     

113

120

6,2

Sigarettpapir, kr/100 stk.     

4,24

4,51

6,4

E-væske med nikotin, kr/100 ml     

450

479

6,4

Tobakk til oppvarming, kr/100 gram         

-

295

ny

Andre nikotinvarer, kr/100 gram    

42,50

45,21

6,4

 

 

 

 

Engangsavgift på kjøretøy

 

 

 

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a2

 

 

 

Egenvekt, kr/kg

 

 

 

     første 500 kg

0

0

-

     neste 700 kg 

26,81

27,15

1,3

     neste 200 kg 

66,81

67,68

1,3

     neste 100 kg 

208,78

211,49

1,3

     resten

242,81

245,97

1,3

NOX-utslipp, kr per mg/km  

77,14

78,14

1,3

CO2-utslipp, kr per g/km

 

 

 

     første 87 g/km          

0

0

-

     neste 31 g/km           

801,00

1 095,40

36,8

     neste 37 g/km           

897,60

1 227,52

36,8

     neste 70 g/km           

2 352,10

2 382,68

1,3

     resten

3 752,05

3 800,83

1,3

fradrag for utslipp under 87 g/km, gjelder ned
til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp
under 87 g/km           

820,70

831,37

1,3

fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder
kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km   

965,57

978,12

1,3

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b

 

 

 

     egenvekt, pst. av personbilavgift    

20

20

-

     NOX-utslipp, pst. av personbilavgift          

75

75

-

CO2-utslipp, kr per g/km

 

 

 

     første 84 g/km          

0

0

-

     neste 30 g/km           

259,52

328,62

26,6

     neste 36 g/km           

290,83

368,26

26,6

     resten

635,07

714,80

12,6

fradrag for utslipp under 84 g/km, gjelder ned
til 48 g/km og kun for kjøretøy med utslipp
under 84 g/km           

250,85

249,41

-0,6

fradrag for utslipp under 48 g/km, gjelder kun
kjøretøy med utslipp under 48 g/km           

295,14

293,44

-0,6

Campingbiler. Avgiftsgruppe c3

 

 

 

     pst. av personbilavgift         

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e

 

 

 

     pst. av verdiavgiftsgrunnlaget         

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f4

 

 

 

Slagvolumavgift, kr/cm3

 

 

 

     første 500 cm3         

0

0

-

     neste 400 cm3          

31,93

32,34

1,3

     resten

74,61

75,58

1,3

CO2-utslipp, kr per g/km

 

 

 

     første 75 g/km          

0

0

-

     neste 60 g/km           

710,41

719,65

1,3

     resten

960,58

973,07

1,3

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

 

 

 

Egenvekt, kr/kg

 

 

 

     første 100 kg

15,00

15,19

1,3

     neste 100 kg 

29,99

30,38

1,3

     resten

59,97

60,75

1,3

Motoreffekt, kr/kW

 

 

 

     første 20 kW

24,08

24,40

1,3

     neste 20 kW 

48,19

48,82

1,3

     resten

96,35

97,60

1,3

Slagvolum, kr/cm3

 

 

 

     første 500 cm3         

0

0

-

     resten

10,55

10,68

1,3

Minibusser. Avgiftsgruppe j5

 

 

 

     pst. av personbilavgift         

40

40

-

 

 

 

 

Trafikkforsikringsavgift, kr/døgn6

 

 

 

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert
partikkelfilter 

8,40

8,15

-3,0

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter      

9,80

9,57

-2,3

Elbiler

5,85

8,15

39,3

Motorsykler   

5,85

5,93

1,4

Traktorer, mopeder mv.       

1,36

1,38

1,5

 

 

 

 

Vektårsavgift, kr/år  

varierer

varierer

-

 

 

 

 

Omregistreringsavgift           

varierer

varierer

-

 

 

 

 

Veibruksavgift på drivstoff

 

 

 

Bensin, kr/liter7         

5,01

4,95

-1,2

Mineralolje, kr/liter8 

3,58

3,52

-1,7

Bioetanol, kr/liter      

2,45

2,02

-17,6

Biodiesel, kr/liter      

3,66

3,09

-15,6

Naturgass, kr/Sm3     

1,82

2,76

51,6

LPG, kr/kg    

4,27

5,05

18,3

 

 

 

 

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

 

 

 

Alminnelig sats         

16,69

15,41

-7,7

Lavere alminnelig sats i januar–mars        

16,69

8,91

-46,6

Redusert sats 

0,546

0,546

-

 

 

 

 

Grunnavgift på mineralolje mv., kr/liter

 

 

 

Mineralolje    

1,74

1,76

1,1

Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon
av fargestoffer og pigmenter           

0,23

0,23

-

 

 

 

 

Avgift på smøreolje, kr/liter 

2,35

2,38

1,3

 

 

 

 

CO2-avgift på mineralske produkter

 

 

 

Bensin, kr/liter          

1,37

1,78

29,9

Mineralolje, kr/liter

 

 

 

     generell sats 

1,58

2,05

29,8

     innenriks kvotepliktig luftfart        

1,51

1,61

6,6

     innenriks luftfart     

1,51

1,96

29,8

Naturgass, kr/Sm3

 

 

 

     generell sats 

1,17

1,52

29,9

     kvotepliktige 

0,066

0,066

-

     kjemisk reduksjon mv.       

0

0

-

     veksthusnæringen     

-

0,15

ny

LPG, kr/kg

 

 

 

     generell sats 

1,77

2,30

29,9

     kvotepliktige 

0

0

-

     kjemisk reduksjon mv.       

0

0

-

     veksthusnæringen     

-

0,23

ny

 

 

 

 

Avgift på forbrenning av avfall, kr/tonn CO2       

-

192

ny

 

 

 

 

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-

ekvivalenter   

591

766

29,6

 

 

 

 

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten

 

 

 

mineralolje, kr/liter   

1,27

1,65

29,9

naturgass, kr/Sm3      

1,27

1,65

29,9

naturgass som slippes ut til luft, kr/Sm3     

8,76

10,66

21,7

 

 

 

 

Svovelavgift, øre/liter            

14,02

14,20

1,3

 

 

 

 

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg  

77,38

78,39

1,3

 

 

 

 

Avgift på utslipp av NOX, kr/kg      

23,48

23,79

1,3

 

 

 

 

Avgift på produksjon av fisk, kr/kg 

0,40

0,405

1,3

 

 

 

 

Avgift på viltlevende marine ressurser, pst. av brutto salgsbeløp minus avgift til fiskesalgslaget9

0,42

0,42

-

 

 

 

 

Avgift på landbasert vindkraft, øre/kWh10 

-

1,00

ny

 

 

 

 

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg11

-

-

-

 

 

 

 

Avgift på alkoholfrie drikkevarer, kr/liter12

 

 

 

Ferdigvare     

-

-

-

Konsentrat (sirup)    

-

-

-

Saft og sirup basert på frukt, bær eller grønn-saker, uten tilsatt sukker      

-

-

-

Konsentrat (sirup) basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker        

-

-

-

 

 

 

 

Avgift på sukker, kr/kg         

8,49

8,60

1,3

 

 

 

 

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

 

 

 

Grunnavgift, engangsemballasje      

1,27

1,29

1,6

Miljøavgift

 

 

 

     glass og metall         

6,20

6,28

1,3

     plast  

3,75

3,80

1,3

     kartong og papp       

1,53

1,55

1,3

 

 

 

 

Flypassasjeravgift, kr/passasjer13

 

 

 

Lav sats         

-

80

ny

Høy sats        

-

214

ny

 

 

 

 

Totalisatoravgift, pst. av bruttoomsetning14          

-

-

-

 

 

 

 

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi 

2,5

2,5

-

1     Den lave merverdiavgiftssatsen var midlertidig redusert fra 12 til 6 pst. i perioden fra 1. april 2020 til og med 30. september 2021.

2     Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.

3     Gruppe c: Campingbiler. Ilegges ikke NOX-komponent.

4     Gruppe f: Motorsykler. Kjøretøy der CO2-utslipp ikke er registrert, ilegges stykkavgift og avgift på motoreffekt i tillegg til avgift på slagvolum.

5     Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX- komponent.

6     Avgiften som den enkelte forsikring utløser, beregnes ut fra de avgiftsatser som gjaldt da forsikringen startet å løpe. For forsikringer som er tegnet eller hadde hovedforfall før 1. mars 2021 gjelder 2020-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall fra 1. mars 2021 til 28. februar 2022 gjelder 2021-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall etter 1. mars 2022 gjelder 2022-satser.

7     Bensin som har et svovelinnhold under 10 ppm.

8     Diesel som har et svovelinnhold under 10 ppm.

9     Avgiften på viltlevende marine ressurser ble innført fra 1. juli 2021.

10   Forslag til ny avgift fra 2022. Avgiften er foreslått innført fra det tidspunkt departementet bestemmer, og inntektene fra avgiften bokføres i 2023.

11   Avgiften på sjokolade- og sukkervarer ble opphevet fra 1. januar 2021.

12   Avgiften på alkoholfrie drikkevarer ble opphevet fra 1. juli 2021.

13   Avgiften ble midlertidig opphevet i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. desember 2021.

14   Avgiften ble midlertidig opphevet i 2020 og ble ikke gjeninnført i 2021. Avgiften gjeninnføres ikke i 2022.

Kilde: Finansdepartementet.