Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

For budsjettåret 2022 — Endring av Prop. 1 LS (2021 – 2022) Skatter, avgifter og toll 2022

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget