Avgiftssatser 2024

Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 3,8 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst. Små avvik kan skyldes avrundinger av satsene.

Stortinget har vedtatt følgende satser og beløpsgrenser i skattereglene for 2023 og for 2024.

Avgiftssatser i 2023 og 2024 

Avgiftskategori

2023-regler

2024-regler  

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst.
av omsetningsverdien

 

 

 

Generell sats                                              

25

25

-

Redusert sats                                             

15

15

-

Lav sats             

12

12

-

 

 

 

 

Avgift på alkohol

 

 

 

Brennevinsbaserte drikkevarer over
0,7 vol.pst., kr/vol.pst. per liter       

8,45

8,77

3,8

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7
til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst.
per liter                

4,95

5,14

3,8

Annen alkoholholdig drikk til og
med 4,7 vol.pst., kr/liter

 

 

 

0,0–0,7 vol.pst.

-

-

-

0,7–2,7 vol.pst.              

3,40

3,53

3,8

2,7–3,7 vol.pst.              

12,79

13,28

3,8

3,7–4,7 vol.pst.              

22,15

22,99

3,8

Gjæret alkoholholdig drikk fra 3,7 til
og med 4,7 vol.pst. produsert ved
små bryggerier   .            

varierer

varierer

-

 

 

 

 

Avgift på tobakksvarer

 

 

 

Sigarer, kr/100 gram    

303

315

4,0

Sigaretter, kr/100 stk.                

303

315

4,0

Røyketobakk, kr/100 gram                      

303

315

4,0

Snus, kr/100 gram         

93

97

4,3

Skrå, kr/100 gram                       

123

128

4,1

Sigarettpapir, kr/100 stk.                         

4,64

4,82

3,9

E-væske med nikotin, kr/100 ml                           

492

511

3,9

Tobakk til oppvarming, kr/100 gram                    

303

315

4,0

Andre nikotinvarer, kr/100 gram                          

46,48

48,25

3,8

 

 

 

 

Engangsavgift på kjøretøy

 

 

 

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a1

 

 

 

Alle personbiler

 

 

 

Egenvekt, kr/kg

 

 

 

første 500 kg    

0

0

-

resten                

12,50

12,98

3,8

Personbiler mv. med
forbrenningsmotor

 

 

 

Egenvekt, kr/kg

 

 

 

første 500 kg                  

0

0

-

neste 700 kg                   

27,92

28,98

3,8

neste 200 kg                   

69,57

72,22

3,8

neste 100 kg                   

217,42

225,68

3,8

resten                

252,85

262,46

3,8

NOX-utslipp, kr per mg/km                                                   

80,33

83,38

3,8

CO2-utslipp, kr per g/km                          

 

 

 

første 70 g/km               

0

0

-

neste 48 g/km                

1 351,29

1 402,64

3,8

neste 37 g/km                

1 514,27

1 571,81

3,8

neste 70 g/km                

2 939,27

3 050,96

3,8

resten                

4 688,70

4 866,87

3,8

fradrag for utslipp under 70 g/km,
gjelder ned til 50 g/km og kun for
kjøretøy med utslipp under 70 g/km                           

854,65

887,13

3,8

fradrag for utslipp under 50 g/km,
gjelder kun kjøretøy med utslipp
under 50 g/km                

1 005,51

1 043,72      

3,8

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b

 

 

 

Egenvekt, pst. av personbilavgift                          

20

20

-

NOX-utslipp, pst. av personbilavgift                                                               

75

75

-

CO2-utslipp, kr per g/km

 

 

 

første 84 g/km               

0

0

-

neste 30 g/km                

378,36

432,01

14,2

neste 36 g/km                

424,00

484,12

14,2

resten                

823,00

939,70

14,2

fradrag for utslipp under 84 g/km,
gjelder ned til 48 g/km og kun for
kjøretøy med utslipp under
84 g/km                           

256,40

266,14

3,8

fradrag for utslipp under 48 g/km,
gjelder kun kjøretøy med utslipp
under 48 g/km                   

301,65

313,11

3,8

Campingbiler. Avgiftsgruppe c2

 

 

 

Egenvekt, pst. av personbilavgift                          

22

22

-

Slagvolum                       

varierer

varierer

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e3

 

 

 

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget                

36

-

-100,0

Motorsykler. Avgiftsgruppe f4

 

 

 

Slagvolumavgift, kr/cm3

 

 

 

første 500 cm                                                         

0

0

-

neste 400 cm                                                                     

33,25

34,51

3,8

resten                

77,70

80,65

3,8

CO2-utslipp, kr per g/km

 

 

 

første 75 g/km               

0

0

-

neste 60 g/km                

739,80

767,91

3,8

resten                

1 000,32

1 038,33

3,8

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

 

 

 

Egenvekt, kr/kg

 

 

 

første 100 kg                  

15,62

16,21

3,8

neste 100 kg                   

31,23

32,42

3,8

resten                

62,45

64,82

3,8

Motoreffekt, kr/kW

 

 

 

første 20 kW                  

25,08

26,03

3,8

neste 20 kW                   

50,18

52,09

3,8

resten                

100,33

104,15

3,8

Slagvolum, kr/cm3

 

 

 

første 500 cm3               

0

0

-

resten                

10,98

11,40

3,8

Minibusser. Avgiftsgruppe j5

 

 

 

Egenvekt, pst. av personbilavgift                          

40

40

-

CO2-utslipp, kr per g/km                                                                     

varierer

varierer

-

 

 

 

 

Trafikkforsikringsavgift,
kr/døgn6

 

 

 

Personbiler, varebiler mv.                        

8,38

7,60

-9,3

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter                

9,84

9,11

-7,4

Motorsykler                   

6,10

5,23

-14,3

Traktorer, mopeder mv.                           

1,42

0,37

-73,9

Elbiler                

8,38

8,70

3,8

 

 

 

 

Vektårsavgift, kr/år                   

varierer

varierer

-

 

 

 

 

Omregistreringsavgift               

varierer

varierer

-

 

 

 

 

Veibruksavgift på drivstoff

 

 

 

Bensin, kr/liter                                                                 

4,70

4,62

-1,7

Mineralolje, kr/liter8                                                                           

2,92

2,71

-7,2

Bioetanol, kr/liter                        

2,08

2,16

3,8

Biodiesel, kr/liter                         

2,91

3,02

3,8

Naturgass, kr/Sm                                                                                 

2,85

2,96

3,9

LPG, kr/kg                       

3,72

3,86

3,8

 

 

 

 

Høyprisbidrag,
pst. av pris over 70 øre/kWh                   

23

-

-100

 

 

 

 

Avgift på elektrisk kraft,
øre/kWh

 

 

 

Alminnelig sats              

15,84

16,44

3,8

Lavere alminnelig sats i
januar–mars                  

9,16

9,51

3,8

Redusert sats                 

0,546

0,580

6,2

 

 

 

 

Avgift på smøreolje, kr/liter                   

2,45

2,54

3,7

 

 

 

 

CO2-avgift på
mineralske produkter

 

 

 

Bensin, kr/liter               

2,21

2,72

23,1

Mineralolje, kr/liter

 

 

 

              generell sats    

2,53

3,17

25,3

              kvotepliktige    

0,23

0,24

4,3

              innenriks luftfart           

2,43

3,00

23,5

              innenriks kvotepliktig
luftfart   

1,66

1,72

3,6

              innenriks kvotepliktig sjøfart9                               

2,53

2,07

-18,2

Naturgass, kr/Sm3

 

 

 

              generell sats    

1,89

2,34

23,8

              kvotepliktige    

0,066

0,066

0,0

              kjemisk reduksjon mv.10             

0

0

-

              veksthusnæringen        

0,15

0,35

133,3

              innenriks kvotepliktig
sjøfart9                 

1,89

1,54

-18,5

LPG, kr/kg

 

 

 

              generell sats    

2,86

3,53

23,4

              kvotepliktige    

0

0

-

              kjemisk reduksjon mv.10                           

0

0

-

              veksthusnæringen        

0,23

0,53

130,4

              innenriks kvotepliktig
sjøfart                

2,86

2,33

-18,5

 

 

 

 

Avgift på forbrenning
av avfall
, kr/tonn CO211

 

 

 

Ikke-kvotepliktige utslipp                         

476

882

85,3

Kvotepliktige utslipp                   

95

176

85,3

 

 

 

 

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn
CO2-ekvivalenter                           

952

1 176

23,5

 

 

 

 

Avgift på SF6, kr/kg SF6

 

 

 

Ren SF6                            

22 372

27 636

23,5

SF6 som inngår i produkter                      

4 332

5 523

27,5

 

 

 

 

CO2-avgift i
petroleumsvirksomheten

 

 

 

mineralolje, kr/liter      

2,03

2,10

3,4

naturgass, kr/Sm                       

1,78

1,85

3,9

naturgass som slippes ut
til luft, kr/Sm3              

13,67

16,89

23,6

 

 

 

 

Svovelavgift, øre/liter                              

14,60

15,20

4,1

 

 

 

 

Avgift på trikloreten (TRI) og
tetrakloreten (PER)
, kr/kg12                                      

80,58

-

-100,0

 

 

 

 

Avgift på utslipp av NOX, kr/kg               

24,46

25,59

3,8

 

 

 

 

Avgift på produksjon av fisk, kr/kg                                    

0,90

0,935

3,8

 

 

 

 

Avgift på viltlevende marine
ressurser
, pst. av brutto
salgsbeløp fratrukket avgift til fiskesalgslaget                                

0,42

0,42

-

 

 

 

 

Avgift på landbasert vindkraft, øre/kWh                                       

2,00

2,30

15,0

 

 

 

 

Avgift på sukker, kr/kg                             

8,84

9,18

3,8

 

 

 

 

Avgift på
drikkevareemballasje
, kr/stk.

 

 

 

Grunnavgift, engangsemballasje                          

1,33

1,38

3,8

Miljøavgift

 

 

 

              glass og metall               

6,46

6,71

3,9

              plast                  

3,91

4,06

3,8

              kartong og papp                          

1,59

1,65

3,8

 

 

 

 

Flypassasjeravgift, kr/passasjer

 

 

 

Lav sats             

82

85

3,7

Høy sats                          

320

332

3,8

 

 

 

 

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi                                    

2,5

2,5

-

1 Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.

2 Gruppe c: Campingbiler. Ilegges ikke NOX-komponent.

3 Gruppe e: Beltebiler. Avgiften foreslås avviklet fra 1. januar 2024.

4 Gruppe f: Motorsykler. Kjøretøy der CO2-utslipp ikke er registrert, ilegges stykkavgift og avgift på motoreffekt i tillegg til avgift på slagvolum.

5 Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX- komponent.

6 Avgiften som den enkelte forsikring utløser, beregnes ut fra de avgiftsatser som gjaldt da forsikringen startet å løpe. For forsikringer som er tegnet eller hadde hovedforfall før 1. mars 2023, gjelder 2022-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall fra 1. mars 2023 til 29. februar 2024, gjelder 2023-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall etter 1. mars 2024, gjelder 2024-satser.

7 Bensin som har et svovelinnhold under 10 ppm.

8 Diesel som har et svovelinnhold under 10 ppm.

9 Innføring av redusert sats for innenriks kvotepliktig sjøfart forutsetter at spørsmålet om statsstøtte er avklart med ESA.

10 Avgiften på naturgass og LPG for kjemisk reduksjon mv. har ikke trådt i kraft i påvente av at ESA skal godkjenne fritaket for kvotepliktige virksomheter.

11 Innføring av redusert sats for kvotepliktige utslipp forutsetter endringer i gruppeunntaksforordningen (GBER). Frem til disse endringene er på plass økes begge satsene til 294 kroner per tonn CO2.

12 Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER) foreslås avviklet fra 1. januar 2024.

Kilde: Finansdepartementet.