Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

8. november 2021 la regjeringen Støre frem sitt tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022. På denne siden finner du dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om tilleggsnummeret.

Bunke med dokumenter

Budsjettdokumenter og pressemeldinger

Alle dokumenter og pressemeldinger utgitt i forbindelse med tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022.

Fylkesoversikt

Fylkesoversikten

Få oversikt over mange av de viktigste tiltakene regjeringen Støre foreslår for ditt fylke.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Svarbrev til Stortinget

Departementene svarer på alle budsjettspørsmål og legger disse ut fortløpende her.

Aktuelt

Dokumenter

Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022)

Endring av Prop. 1S Gul bok (2021-2022)

Samlet framstilling av regjeringen Støres forslag til endringer i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg.

Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021-2022)

Endring av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022

Regjeringen Støres forslag til skatter og avgifter i 2022.