Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Dokumenter og pressemeldinger

8. november 2021 la regjeringen Støre frem sitt tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022.

Departementenes pressemeldinger:

Pressemeldinger:

Arbeids- og sosialdepartementets pressetelefon: 916 73 519

Pressemeldinger:

 Barne- og familiedepartementets pressetelefon:  977 73 634

Pressetelefonen i Forsvarsdepartementet 23 09 60 11 / fdinfo@fd.dep.no 

Pressemeldinger:

Klima- og miljødepartementets pressetelefon: 947 82 505

Pressemelding:

Landbruks- og matdepartementets pressevakt: 
Tlf.: 22 24 91 40, E-post: LMD-Pressevakt@lmd.dep.no

Pressemeldinger:

Olje- og energidepartementets pressetelefon: 415 73 500 (ikke sms)

Pressemeldinger:

Utenriksdepartementets pressetelefon: 23 95 00 02