Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022:

Ny regel for verdsettelse av erstatning ved tap av egen bolig

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår en ny regel i skatteloven for å hindre at folk som har mistet egen bolig (primærbolig) på grunn av brann eller naturskade skal risikere økt formuesskatt dersom de ikke rekker å skaffe seg ny bolig før årsskiftet.

– Da vi ble oppmerksomme på hvordan formuesskattereglene kunne slå ut negativt for de berørte som mistet hjemmene sine på Gjerdrum, var regjeringen ikke i tvil om at dette skulle vi gjøre noe med, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Mens den ene boligen man selv bor i verdsettes svært lavt i formuesskatten – til 25 prosent av markedsverdien – inngår rene penger med hele beløpet. Dette betyr at om man eier en primærbolig verdt 4 millioner kroner, inngår den i formuen med kun 1 million kroner. Går boligen derimot tapt, slik at man istedenfor får utbetalt 4 millioner kroner i penger av forsikringsselskapet, har den skattepliktige formuen økt til 4 millioner - med mindre man rekker å kjøpe og flytte inn i et nytt hjem før 1. januar året etter.

– Staten skal være en hjelp i denne type saker, ikke en som gjøre det vanskeligere. Belastningen for de som mister hjemmene sine er store nok allerede, om ikke regelverket skal føre til en ekstrabelastning for folk. Vi mener denne effekten av dagens regelverk er lite rimelig for de som mister hjemmene sine i tragiske hendelser helt utenfor egen kontroll, og som ikke rekker å skaffe seg ny bolig det samme året som den gamle gikk tapt. Med regjeringens forslag vil vi gi ro til å kunne finne seg et nytt hjem. Nå vil de som har mistet hjemmet sitt ha minst ett år på seg til å flytte inn i ny bolig uten å risikere økt formuesskatt, sier finansministeren.

Etter den nye regelen skal erstatningsbeløp for tapt primærbolig etter brann eller naturskade ikke lenger verdsettes til den fulle verdien i utbetalingsåret. Istedenfor skal beløpet verdsettes til den samme andelen av totalverdien som gjaldt for boligen.

Les mer i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022) Endring av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022, punkt 4.6.