Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022:

Lavere avgift på strøm

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å redusere elavgiften. Det innføres en egen, lavere avgiftssats i vintermånedene som er 8 øre per kWh lavere enn i 2021 (prisjustert). For april–desember reduseres avgiften med 1,5 øre per kWh. Dette er en avgiftsreduksjon på henholdsvis 47 prosent i vintermånedene, og 9 prosent resten av året, sammenlignet med 2021 (prisjustert).

– I en tid der strømregningen er krevende for folk, ønsker denne regjeringen å dempe en del av utgiftene som går til staten. I Hurdalsplattformen varslet regjeringspartiene kraftfulle tiltak for å redusere høye strømkostnader, blant annet lavere elavgift. Det vil komme de fleste husholdninger til gode, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Strømprisene i Sør-Norge er nå uvanlig høye, og mye taler for at de vil forbli høye gjennom vinteren. Regjeringen har allerede foreslått økt bostøtte som et umiddelbart og målrettet tiltak.

– De høye strømprisene den siste tiden gjør det krevende for mange Det har regjeringa lyttet til. Lavere avgift i januar–mars vil redusere strømregningen i vintermånedene, når den normalt er høyest, sier finansministeren.

Forslaget vil gi en årlig besparelse på om lag 750 kroner inkludert merverdiavgift for en husholdning med gjennomsnittlig strømforbruk, gitt at hele reduksjonen kommer forbrukerne til gode.

– Regjeringen har et uttalt mål om å redusere avgiftene for vanlige folk. Elavgiften treffer bredt og er et godt alternativ når vi ønsker å redusere avgiftstrykket for familier og bedrifter, sier finansministeren.

Les mer i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022) Endring av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022, punkt 6.3.