Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Styrker satsingen på hydrogen

Regjeringen følger opp ambisjonene i Hurdalsplattformen og foreslår å styrke satsingen på hydrogen. På Olje- og energidepartementets budsjett foreslås det en økning på om lag 8 millioner kroner til hydrogen i 2022.

— Regjeringen har store ambisjoner når det gjelder hydrogen, og allerede nå følger vi opp med økte bevilgninger. På denne måten legger vi til rette for verdiskaping basert på naturressursene våre, grønne arbeidsplasser i hele landet og en rettferdig omstilling der ingen faller fra. Dette er et budsjett som forbereder Norge på fremtiden, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil bygge opp en sammenhengende verdikjede innen hydrogen der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt. Regjeringen vil også sette et mål om årlig produksjon av blå og grønn hydrogen innen 2030, samt vurdere å etablere et statlig hydrogenselskap.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til utredninger under Olje- og energidepartementet. De om lag 8 millioner kronene til hydrogen skal brukes til å lage et godt faglig grunnlag for hvordan staten best kan bidra til å realisere målene i Hurdalsplattformen.

På Klima- og miljødepartementets budsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Enova med 200 millioner kroner, knyttet til grønn omstilling i næringslivet. Disse pengene vil bidra til grønn teknologiutvikling på en rekke områder, blant annet hydrogen.