Forsiden

Vil styrke sykehusbudsjettene og øke aktivitetsveksten

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningene til sykehusene med til sammen 700 millioner kroner mer enn Solberg-regjeringen i 2022, med hovedvekt på økning i grunnfinansieringen.

Regjeringen foreslår å sette av 350 millioner kroner til en økning i grunnfinansieringen av sykehusene utover forslaget fra Solberg-regjeringen.

– En styrket grunnfinansiering i helseregionene gir mer rom til sykehusene for økt behandling innen psykisk helsevern og rus, og slik at tilbudet styrkes over hele landet. Forslaget vil også gi økt rom for vedlikehold og investeringer, uten at dette går på bekostning av den løpende driften, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Regjeringen vil også øke den generelle aktivitetsveksten i spesialisthelsetjenesten med 350 mill. kroner. Det vil si at bevilgningsforslaget legger til rette for en generell aktivitetsvekst på 1,7 prosent, sammenliknet med Saldert budsjett 2021 og fratrukket de ekstraordinære aktivitetsbevilgningene i 2021.

– Ved å styrke sykehusbudsjettene med totalt 700 millioner vil vi bidra til å få ned ventetidene og ta igjen behandlingsetterslep etter koronapandemien, sier Kjerkol.