Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022:

Fagforeningsfradraget for arbeidsfolk økes

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å øke fagforeningsfradraget. Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. skal dobles innen to år og foreslås økt med 50 prosent til 5 800 kroner i budsjettet for 2022. Økningen styrker økonomien til fagorganiserte arbeidstakere og gjør det lettere å være fagorganisert.

– Med dette viser regjeringen at vi vil gjøre hverdagen bedre for vanlige arbeidsfolk, om en jobber i industrien, i politiet eller som sykepleier.  Fagforeningsfradraget reduserer utgiftene med å være fagorganisert og gjør at arbeidstakere vil sitte igjen med mer i skatteoppgjøret. Høy organisasjonsgrad regnes som en forutsetning for den norske arbeidslivsmodellen og trepartssamarbeidet. Dette vil bidra til et mer ordna arbeidsliv, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. gis for kontingent til arbeidstakerorganisasjoner og Norges Fiskarlag, og for kontingent til landsomfattende yrkes- og næringsorganisasjon. Sistnevnte gjelder blant annet kontingent til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Nå gjennomfører regjeringen det som vi har lovet. Hurdalsplattformen slår fast at fagforeningsfradraget skal dobles. Halvparten av denne opptrappingen tar vi nå, mens resten vil bli foreslått i budsjettet for 2023. Økningen er svært etterlengtet fordi fagforeningsfradraget har stått stille på 3 850 kroner i alle åtte årene under Solberg-regjeringen. Denne regjeringen viser en helt annen vilje til å satse på vanlige arbeidere, sier finansministeren.

Økningen av grensen for maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. til 5 800 kroner gir en skattelettelse på inntil 429 kroner i 2022 sammenlignet med Solberg-regjeringens forslag.

Les mer i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022) Endring av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022, avsnitt 3.3.