Tilleggsnummer til statsbudsjettet 2022

Regjeringen setter fart på arbeidet med å utbedre Andenes havn

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen prioriterer penger i budsjettet for 2022 til å sette fart på arbeidet med å planlegge utbedringer i innseilingen og havnebassenget i Andenes havn.

- Andøy kommune er en av Nordlands større fiskerikommuner, og det er kort avstand fra Andenes havn ut til rike fiskefelt. Regjeringen vil prioritere Andenes havn, og sørge for at planlegging av prosjektet nå kommer skikkelig i gang, et arbeid som vil måtte ta noe tid på grunn av den nedbyggingen som har skjedd på planleggingskapasiteten i Kystverket de siste årene. Ambisjonen er likevel at spaden stikkes i jorda i løpet av 2023, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Det er behov for utdyping i innseilingen og i deler av havnebassenget i. Dette vil bedre sikkerheten, fremkommeligheten og liggeforhold for både kystflåten og industriflåten i havna. Prosjektet omfatter også merking og skjerming, og det er prioritert i Nasjonal Transportplan 2022-2033 med oppstart i første seksårsperiode. Samlet investeringsramme for tiltakene er anslått til 440 mill. kroner.

- Andøya står i en krevende omstilling når Forsvaret legger ned flystasjonen i 2023, og Andenes havn er et viktig bidrag til videre utvikling av Andøya-samfunnet. Utbedring av havna er et av de prosjektene som har vært høyt  prioritert lokalt, noe det er viktig for oss å lytte til når vi skal bidra fra statens side til et vellykket omstillingsarbeid i Andøy, sier Odd Roger Enoksen (Sp). 

Regjeringen vil legge fram en omstillingspakke for Andøy kommune

I tillegg til arbeidet med å utbedre innseilingen og havnebassenget i Andenes havn vil regjeringen komme tilbake til oppfølging av Hurdalsplattformen ved å legge fram en omstillingspakke for Andøy kommune. Denne pakken skal omfatte opprettelse av et eget fond for Andøy kommune, og økt bevilgning til ekstraordinære statlige omstillingsmidler til Andøy kommune.

Videre vil regjeringen satse det på romindustrien, og arbeide for å etablere et nasjonalt innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya og utnytte næringspotensialet i at Andøya Spaceport nå realiseres.

- Vi er opptatt av at det skal skapes flere arbeidsplasser og mer aktivitet i Andøy kommune. Dette vil vi legge til rette for blant annet ved å sørge for utbedringer i Andenes fiskerihavn og styrke romindustrien. I budsjettet for 2022 foreslår vi dessuten å øke bevilgningen til ekstraordinære statlige omstillingsmidler til Andøy kommune med 10 millioner kroner. Så vil vi starte arbeide med å opprette et fond for Andøy kommune på 250 millioner kroner som det står i Hurdalsplattformen. Jeg har gjennom flere år tatt til orde for en ekstraordinær omstillingstingspakke for Andøysamfunnet, nå følger regjeringen opp, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).